tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen Kumanda Uzatıcı Devresi Remote Extender ile 2717 yazısı var. Yazar;