tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen Java2 Micro Edition (J2ME) ve GSM ile 2717 yazısı var. Yazar;