tarihinde yayımlanan Jaluino Açık Kaynak Proje Geliştirme Platformu Jalv2 PIC18F4550 ile 2745 yazısı var. Yazar