tarihinde yayımlanan Jaluino Açık Kaynak Proje Geliştirme Platformu Jalv2 PIC18F4550 ile 2728 yazısı var. Yazar