tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Jaluino Açık Kaynak Proje Geliştirme Platformu Jalv2 PIC18F4550 ile 2717 yazısı var. Yazar;