tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen IR2153 MAX4420 IXFH30N50 İle Yüksek Güçlü İndüksiyon Fırını ile 2717 yazısı var. Yazar;