Hidroelektrik Santralleri Hakkında

| Haziran 11, 2023 Tarihinde güncellendi
Hidroelektrik Santralleri Hakkında

Hidroelektrik Santrallerinin oluşumu, gelişmesi faydaları zararları vb. bir çok kunu hakkında bilgi veren çok detaylı bir çalışma karşılaştırmalar hesaplamalar ve daha fazlası… Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Ülkemizde hızla büyüyen sanayi sektörüne paralel olarak gelişen sosyo-ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği hayat standardının yükselmesi, elektrik enerjisine olan talebin giderek artmasına neden olmaktadır. Her türlü ekonomik faaliyetin temel girdisi olan elektrik enerjisinin kullanım alanının, günümüzde sürekli olarak gelişen teknolojiye bağlı olarak hızlı bir şekilde artması sonucu elektrik enerjisi sosyal hayatın da vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Ayrıca ülke geneline yayılan enterkonnekte sisteminin sağladığı güvenilirlik ve süreklilik yanında en küçük yerleşim birimine kadar uzanan dağıtım şebekesinin tüketiciye sağladığı kullanım kolaylığı, elektrik enerjisi tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payının hızlı bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Ülkemizin de enerji alanındaki ulusal politikasının temel hedefi; kaliteli, güvenilir ve ucuz elektrik enerjisinin yeterli düzeyde ve zamanda temin edilmesidir.

Ülkemizde 26 adet hidrolojik havzada bulunan tüm nehirlerin hidrolojik enerji potansiyelinin belirlenmesinde “Brüt Teorik Potansiyel”, “Teknik Yapılabilabilir Potansiyel” ve “Ekonomik Yapılabilir Potansiyel” olmak üzere üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin kuramsal üst sınırını gösteren brüt teorik hidrolik potansiyeli, deniz seviyesine kadar olan, sınırı aşan akarsularda sınıra kadar mevcut düşü ve ortalama debinin oluşturduğu potansiyelin %100 verimli türbinle çalıştırıldığı düşünülerek yapılan hesaplama da, ülkemiz için brüt teorik hidroelektrik enerji potansiyeli yaklaşık olarak 433 milyar kWh/yıl mertebesindedir.

Teknik yönden değerlendirilebilir potansiyel, bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin mevcut koşullardaki teknolojik üst sınırını göstermektedir. Uygulanan teknolojiye bağlı olarak düşü, debi ve dönüşümde oluşabilecek kaçınılmaz kayıplar hariç tutulduğunda, teknik açıdan uygulanabilmesi mümkün hidrolik projelerin ekonomik veya diğer şartlar gözetilmeden havzanın tümünde gerçekleştirilmesiyle 216 milyar kWh/yıl elde edilecek hidroelektrik üretimin sınırlarından bahsetmektedir.

turkiye-hidroelektrik-enerji-potansiyelinin-proje-seviyelerine

Bu niteliğiyle teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel, brüt potansiyelin bir fonksiyonu olmakta ve yaklaşık % 50 si olduğu kabul edilerek ülkemizin teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli yaklaşık olarak 216 milyar kWh/yıl mertebesindedir. Ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik potansiyel, bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin ekonomik olarak optimizasyonunun sınır değerini gösteren gerek teknik açıdan geliştirilmesi mümkün, gerekse ekonomik olarak yapılabilir olan tüm hidroelektrik santrallerin toplam üretimi olarak tanımlanabilir.

Bir başka deyişle, ekonomik olarak yararlanılabilir hidroelektrik potansiyel, beklenen faydalan masraflarından fazla olan hidroelektrik santrallerin enerji üretimini göstermektedir. Bu niteliğiyle ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik potansiyel, teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin bir fonksiyonu olmakta ve yaklaşık % 50 si olduğu kabul edilerek ülkemizin ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli yaklaşık olarak 127,6 milyar kWh/yıl mertebesindedir.

Herhangi bir hidroelektrik santralin kurulabilmesi için ekonomik yapılabilir bir potansiyeli, belirli bir enerji talebi ve uygun bir elektrik üretim fiyatının olması gereklidir. Bu nedenle bir akarsuyun ekonomik potansiyeli, sadece o nehir sistemi ve topografyası ile değil aynı zamanda ekonomik şartlara bağlı olarak bir ülkeden diğerine değişiklik göstermektedir.

Hidroelektrik santrallerin ekonomik olarak yapılabilirliğinin hesaplanması için enterkonnekte sistemde aynı enerjiyi üretecek kaynaklar gözden geçirilerek, en ucuz enerji kaynağı belirlenerek hidroelektrik santral projesi bu kaynakla karşılaştırılarak, daha ekonomik bulunursa önerilmektedir. Ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik santral projeleri termik santrallere göre verimleri daha yüksek projelerden oluşmaktadır.

Ülkemizin de enerji alanındaki ulusal politikasının temel hedefi; kaliteli, güvenilir ve ucuz elektrik enerjisinin yeterli düzeyde ve zamanda temin edilmesidir. Kalkınmanın itici gücü olan elektrik enerjisinin ekonomik kriterler çerçevesinde üretilmesinin önemi bilinmekle birlikte en pahalı enerji üretilmeyen enerjidir yaklaşımıyla ülkemizde son 15 yılda önemli adımlar atılmıştır.

HİDROELEKTRİK SANTRALLER

Hidroelektrik Santrallerin Diğer Santrallerle Karşılaştırılması
Termik Santraller
Doğalgaz Santralleri
Hidrolik Santraller
Hidroelektrik Santrallerin Üstünlükleri
Hidroelektrik Enerjinin Toplam Enerji İçindeki Payı
Santrallerin İç Tüketimi
Dünyada Hidroelektrik Enerjisi
Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli
Türkiye’nin Hidrolik Potansiyelinin Gelişimi
Hidroelektrik Potansiyel Gelişiminin Bugünkü Durumu
HİDROELEKTRİK SANTRAL PLANLAMA ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
Türbin kurmak için izne gerek yok
KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET
Michell-Banki ve Pelton Türbinlerinin Karşılaştırılması
Michell-Banki ve Francis Türbinlerinin Karşılaştırılması
Michell-Banki ve Kaplan (Uskur) Türbinlerinin Karşılaştırılması

hidroelektrik-santralleri-hakkinda

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2012/01/03 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir