tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen 2X16 HD44780U LCD Kullanımı ve 8051 Uygulaması ile 2717 yazısı var. Yazar;