tarihinde yayımlanan 15.06.2013 tarihinde güncellenen Fiber Optik Kablo İle Ses İletimi ile 2717 yazısı var. Yazar;