End. endüstriyel elektrik eğitim notları

| Mayıs 29, 2023 Tarihinde güncellendi
End. endüstriyel elektrik eğitim notları

Elektrik kullanım alanları konusunda bir çok bilgi bulunuyor. Endüstriyel Elektrik Eğitimi Amacı: Endüstride karşılaşılabilecek temel elektrik donanımlarının öğrenilmesi, işletmelerde mühendisin temel görev ve sorumluluklarına giren temel konuların gerçek örneklerle anlatılması Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Eğitim içeriği:

 • 1. Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklamalar
 • 2. Transformatörler
 • 3. Kablolar
 • 4. Kesiciler
 • 5. Ayırıcılar
 • 6. YG Tesislerinde Koruma
 • 7. Kompanzasyon
 • 8. Bakim Programlan
 • 9. Manevralar
 • 10. MCC ve Proje okuma
 • 11. İş sağlığı ve iş güvenliği
 • 12. Elektrik ve Elektrikle Yapılan çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
 • 13. Elektrik Tarifeleri
 • 14. Elektrik Hizmetleri Sözleşmeleri
 • 15. Yönetmelikler
 • 16. Örnek Proje hazırlanması (10 MVA lık bir işletme)

orgulu-tam-aluminyum-iletkenler-ve-celik-ozlu-orgulu-aluminyum-iletkenler

ALÇAK GERİLİM DEVRE KESİCİLER

Devre kesicinin tanımını yapmak istersek ; normal işletme şartlarında devreyi kapamaya, kesmeye ve bu devrenin akımını taşımaya, kısa devre ve aşırı akım gibi normal dışı şartlarda ise devreyi otomatik olarak kesmeye yarayan mekanik açma- kapama cihazıdır diyebiliriz. Bir devre kesicinin devreyi açma kapama işleminden başka en önemli fonksiyonu; normal dışı şartlarda devreyi korumasıdır.

Aşırı Akım Salıcıları: Aşırı akım salıcıları aşırı yük ve ani akım değerlerinde çalışan salıcılardır. Devreden çekilen akım, kesicinin anma akım değerini aştığı durumlarda ters zaman gecikmeli çalışarak, devre kesiciyi açtırırlar. Genellikle ters zaman gecikmeli olarak çalışırlar. Akımın değeri arttıkça açma süresi küçülür. Kısa devre şartlarında açan salıcılar devre kesicinin, kısa devre akımı ayar değerini aştığı devreyi çok kısa bir sürede ani olarak açan salıcılardır

Düşük gerilim salıcıları

Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir değerin altına düşmesi veya üç fazlı devrelerde fazlardan birinin kesilmesi çeşitli cihazların yanarak arızalanmasına neden olabilir. Örneğin; üç fazlı motorun fazlarından birinin kesilmesi ile diğer fazlar aşırı yükleneceğinden motor yanacaktır. İstenildiğinde devre kesiciye düşük gerilim bobini takılarak bu gibi arızaların oluşması önlenmektedir.

TERMİK MANYETİK DEVRE KESİCİLER
ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
ÇALIŞMA KOŞULLARI
TEKNİK ÖZELLİKLER
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

SALICILARIN ÖZELLİKLERİ
YAPISAL ÖZELLİKLER
KONUM GÖSTERGESİ
ÇALIŞTIRMA KOLU
ANA KONTAKLAR
TERMİNALLER

ORTA GERİLİM AYIRICI(SEKSİYONER)

Kontaklarının açık veya kapalı olduğu fiziki olarak gözle görülebilen yüksüz devreleri gerilim altında açıp kapatmaya yarayan basit tipten bir kesme malzemesidir.

elektrik-tesislerinde-topraklamalar-transformatorler-kablolar-kesiciler-ayiricilar-kompanzasyon

AYIRICI ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİK TARİFELERİ

ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER

İletken olarak Alüminyum: Termik (kömür, fuel-oil, motorin, doğalgaz, jeotermal), hidrolik ve nükleer gibi çeşitli enerjilerden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi, genelde uzun mesafelere iletilir; şehir ve köy gibi yerleşim bölgelerine, sanayi tesislerine dağıtılır ve buralarda tüketilir. Çıplak iletkenler, baralar, yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemeleri elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanlarıdır. Yakın zamana kadar, elektrik enerji iletim ve dağıtımında, bakır, uygun özellikleri nedeni ile bu alandaki ana iletken malzemesi olmuştu. Bakır, yüksek elektrik geçirgenliği, işlenebilme ve mekaniksel özellikleri iyi olan bir metaldir.

NİÇİN ALÜMİNYUM?

Pek çok ülkede, alüminyumun iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm elemanları için bakırın yerine, ana iletken malzemesi olarak kabul edilmesinde pek çok neden bulunmaktadır. ALÜMİNYUM BAKIRA GÖRE ÇOK HAFİFTİR, ALÜMİNYUMUN YOĞUNLUĞU, YAKLAŞIK OLARAK BAKIRIN % 30’U KADARDIR. Özellikle, hava hattı direk konstrüksiyonlarında hafiflik çok önemlidir, çünkü ağır iletkenler, ağır direk yapılarına ihtiyaç gösterir. Ayrıca, alüminyum iletkenlerin taşınması, işlenmesi ve montajı, ağır bakır iletkenlere göre daha kolaydır. Alüminyumun hafifliği, ağır bakır iletkenlere göre birçok avantaj sağlamaktadır. ALÜMİNYUM CEVHERİ, YER YÜZÜ KABUĞUNDA EN ÇOK BULUNAN BİR METALDİR, YAKLAŞIK YER YÜZÜNÜN % 8’ İNİ KAPSAMAKTADIR.

Bakır ve Alüminyumun Teknik Değerlendirilmesi

Alüminyum veya  Bakır çıplak iletkenli hava hatlarının, yer altı kablolarının montajı, tesisi, kullanılan bağlantı parçaları, ek ve kablo uçları genelde büyük farklılık göstermez.  Ancak alüminyum ve bakırın fizik ve mekanik özellikleri bakımından iki ayrı metal olduğu unutulmamalıdır. Aşağıdaki çizelgede, iletken ve kabloların müşterek malzemesi olan E-Cu (Elektrolitik bakır), E-Al (Elektrolitik Alüminyum) ile bazı hava hatları ve kablolarda da kullanılan alüminyum alaşım AlMgSi’ yumun fiziksel özellikleri bulunmaktadır.

Bakır ve Alüminyumun Teknik Değerlendirilmesi
Alüminyum ve Bakırın Fiziksel Özellikleri
Cu eşdeğeri Al (kesit)
Cu eşdeğeri Al (ağırlık)

OG METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KUMANDA TESİSLERİ
ORTA GERİLİM KESİCİ
KESİCİ NEDİR?
YAĞLI KESİCİLER
SF6 GAZLI KESİCİLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ

ALÇAK GERILIM (AG)
YÜKSEK GERILIM (YG)
TOPRAKLAYıCı (TOPRAKLAMA ELEKTRODU)
TEHLIKELI GERILIM:
AG OG YER ALTI KABLOLARI

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ
DAĞITIM TRAFOSU
GÜÇ TRAFOSU
TRANSFORMATÖRLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
TRAFOLARDA SINIFLANDIRMA
TRANSFORMATÖR BİLEŞENLERİ
TRAFOLARIN YÜKTE ÇALIŞMALARI
TRAFOLARDA GERİLİM AYARI
TRAFOLARDA SOĞUTMA
TRANSFORMATÖRLERİN DOĞAL SOĞUTULMASI
ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE BAĞLANTI GRUPLARI
YÜKSEK GERİLİM BAĞLANTILARI
ALÇAK GERİLİM BAĞLANTILARI
TRANSFORMATÖRLERİN ÜRETTİĞİ HARMONİKLER VE ETKİLERİ
AKIM HARMONİKLERİ
GERİLİM HARMONİKLERİ
TRANSFORMATÖRLERDE POLARİTE
TRANSFORMATÖRLERİN PARALEL ÇALIŞMALARI
Transformatörlerin Yüklenmesi

end-endustriyel-elektrik-egitim-notlari-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/01/07 Etiketler: , , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir