tarihinde yayımlanan 19.12.2019 tarihinde güncellenen EM408 PIC18F4550 GPS Tekne bilgisayarı ile 2717 yazısı var. Yazar;