tarihinde yayımlanan 23.03.2021 tarihinde güncellenen EM408 PIC18F4550 GPS Tekne bilgisayarı ile 2716 yazısı var. Yazar;