tarihinde yayımlanan 12.04.2019 tarihinde güncellenen Elle etd59 smps trafo sarımı ile 2717 yazısı var. Yazar;