tarihinde yayımlanan 23.01.2018 tarihinde güncellenen Elektronik Paket Programı Yeni Versiyon ile 2715 yazısı var. Yazar;