tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Elektrik aşırı akım ve akım kesintileri koruması ile 2717 yazısı var. Yazar;