dsPIC30F3013 Evrensel Otomotiv Yarışı Performans Monitörü

| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
dsPIC30F3013 Evrensel Otomotiv Yarışı Performans Monitörü

Evrensel Otomotiv Yarışı Performans Monitörü Aracınız için gerçek zamanlı performans verilerini görüntüler Otomotiv performansıyla ilgilenen meraklılar için, araç performans verilerinin doğru bir şekilde toplanması her zaman zor olmuştur. Geleneksel olarak, 0 ila 60 kez gibi verilerin ölçülmesi, pahalı RADAR ekipmanı gerektirmiştir ve “boost” gibi verilere erişmek, bilgilere erişmek için değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Modern otomobillerde elektronik kontrolün gelişmesiyle birlikte, bu performans verilerini kaydetmek için önceden kurulmuş bir dizi sensör mevcuttur. Soru, bu verilerin insan tarafından okunabilir biçimde nasıl sunulacağıdır. Tüketicilerin şansına, ihtiyacımız olan tüm veriler devlet tarafından zorunlu kılınan On Board Diagnostics II (OBD-II) bağlantı noktasında mevcuttur.

Bu proje girişinin amacı, OBD-II bağlantı noktasında bulunan verileri almak, rasyonelleştirmek ve aşağıdaki bilgileri sürücüye sunmaktır:

– 0 ila 60 zamanlayıcı
– Gerçek zamanlı Mil/Galon (MPG) yakıt ekonomisi
– 1/4 ve 1/8 Mil zamanlayıcıları
– Gerçek zamanlı “Yükseltme” (Emme Manifoldu Basıncı)

Bu projenin “beyni” bir Microchip dsPIC 30F3013 16 bit dijital sinyal işlemcisidir. dsPIC 30F3013, kayan nokta desteği ve 2 UART’ın kullanılabilirliği nedeniyle seçildi.

odb-2-block-diagram-dspic-micro

Performans hesaplamalarını yapmak için kullanılan mikrodenetleyici Microchip dsPIC 30f3013’tür. Bu mikrodenetleyici, araç hız mesajlarından katedilen milin hızlı hesaplanması için gerekli olan IEEE kayan nokta desteğine sahiptir. Mikrodenetleyici için diğer kriter, 30F313’ün sağladığı 2 UART’ın kullanılabilirliğidir. 2 UART gereklidir çünkü hem LCD hem de ELM 327 OBD-II alıcı-verici RS232 üzerinden TLL voltaj seviyelerinde iletişim kurar.

OBD-II alıcı-verici

Evrensel bir monitör yaratma arzusu nedeniyle, OBD-II veri yollarının çeşitli tatları üzerinden iletişim kurabilme yeteneği bir gereklilikti. ELM Electronics ELM 327, CAN, J1850 VPW/PWM ve ISO 9141-2/14230-4 aracılığıyla otomatik anlaşma ve iletişim kurabildiği için bu kriterlere uygundur. ELM 327, UART seri bağlantısı üzerinden kontrol edilir. Ana mikrodenetleyici için OBD-II veri yolu, ELM 327’nin dsPIC’den gelen isteklere yanıt verdiği bir ana/bağımlı mimaridir. ELM 327’yi OBD-II bağlantı noktasına bağlayan elektronik aksam, ELM 327 veri sayfasında sağlanan referans tasarımı temel alır.

LCD ekran

Seçilen LCD ekran, arkadan aydınlatmalı, siyah üzerine beyaz 2×16 karakterli bir Spark Fun Electronics ekranıdır. Bu LCD, projenin yazılım tasarımını basitleştiren RS232 seri iletişim yoluyla kontrol edilir. Ekranın arka aydınlatmasının yanı sıra beyaz üzerine siyah renk şemasının sağladığı mükemmel kontrast, bir otomotiv kabininin zorlu aydınlatma koşullarında ekranın okunmasını kolaylaştırır.

Yazılım

dsPIC üzerinde çalışan yazılım 2 bölüme ayrılmıştır: çevre birimlerinden veri okuma ve çevre birimlerine veri göndermeyi yöneten bir sürücü katmanı ve hangi verilerin isteneceğine ve hangi verilerin görüntüleneceğine karar veren bir uygulama katmanı. Uygulama katmanı önce mikrodenetleyicinin dışında modellenir, ardından tek bir flashable yazılım modülü yapmak için C sürücü katmanıyla derlenmek üzere bu modelden C kaynak kodu otomatik olarak oluşturulur.

dspic30f3013-lcd-driver

dsPIC30F3013 elm327p Universal Automotive Racing Performance Monitor Real time performance data for your car

The microcontroller used to do the show calculations is the Semiconductor dsPIC 30f3013. This microcontroller has IEEE floating lie sustenance, which was required for sudden preparation of miles cosmopolitan from the container deepen messages. The other criteria for the microcontroller is the availability of 2 UARTs, which to 30F313 provides. 2 UARTS are requisite because both the LCD and the ELM 327 OBD-II transceiver covenant via RS232 at TLL emf levels.

The goal of this project entry is to take the data available on the OBD-II port, rationalize it, and make the following information available to the driver:

  • – 0 to 60 timer
  • – Real time Miles per Gallon (MPG) fuel economy
  • – 1/4 and 1/8 Mile timers
  • – Real time “Boost” (Intake Manifold Pressure)

The “brain” of this project is a Microchip dsPIC 30F3013 16-bit digital signal processor. The dsPIC 30F3013 was chosen for its floating point support and the availability of 2 UARTs. SRPM_Core.c Real-Time Workshop code generated for Simulink model SRPM_Core. Author: Josh Lemke

dspic30f3013-elm327p-automotive-racing-monitor

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/05/24 Etiketler: , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir