Direnç renk kod hesaplayıcı devre Nokia 3310 lcd PIC16F88

| Haziran 4, 2023 Tarihinde güncellendi
Direnç renk kod hesaplayıcı devre Nokia 3310 lcd PIC16F88

Devremiz piyasada bulunan 4 renkli karbon dirençlerin renk kodlarını kendiliğinden hesaplar. Devremiz yapı itibari ile oldukça sadedir. Malzeme olarak PIC16F88 Nokia 3310 lcd 4×3 tuş takımı ve bir kaç basit elemandan oluşmaktadır. Uygulamanın çalısması ise tuş takımı üzerinde bulunan 12 tustan her biri sırasıyla SiYAH, KAHVERENGi, KIRMIZI, TURUNCU, SARI, YEŞiL, MAVi, MOR, GRi, BEYAZ, ALTIN, GÜMÜŞ renkleri ile ifade edilir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Tuş takımı ile girilen renkler sırası ile ekranın 3, 4, 5 ve 6. satırlarında görüntülenir. Son rengin girilmesiyle direnç değeri otomatik olarak hesaplanır. Hesaplanan direnç değeri ekranın 1. satırına yazdırılır.  Direncin tolerans değeri ise 2. satırda görüntülenir. Devre ile renk kodlarının elverdiği ölçüde 0.1 ohm ile 99 giga ohm’a kadar olan dirençlerin değeri hesaplanabilir.

Uygulamada yanlış satıra yanlış renk kodu girilmesine izin verilmez. 1.renk olarak siyah, altın, gümüs hariç her renk girilebilir. 2. renk olarak altın, gümüş hariç her renk girilebilir. 3. renk olarak her renk girilebilir. 4. renk olarak sadece tolerans renkleri olan altın veya gümüş girilebilir.

nokia-3310-proteus-isis-pic16f88-direnc-renk-lcd

Şekil 1 Devre şeması

Şekil 1 de görüldüğü gibi devremizin yapısı oldukça basittir. Devremiz 5v dc gerilimle çalışır. Devre üzerindeki 1n4001 diyodu tam 5v vermeyen 5.5v civarı çıkış veren regülatörlerin çıkısını yaklaşık 5 volta indirmek için eklenmistir. Kararlı bir 5 volt kaynağınız varsa iptal edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra devrede önemli olan bir kısımda Nokia 3310 ekranının beslemesidir. Bilindiği üzere PIC16F88 5 volt , Nokia 3310 ekranı ise 3.3 volt ile çalışmaktadır. Nokia 3310 ekranın beslemesini sağlamak için 5 volt besleme gerilimi 330Ω ve 220Ω dirençler ile yapılan gerilim bölücü vasıtası ile 3.3 volta düsürülür. Bu sayede dirençler üzerinden 5.5v/550Ω=10 mili ampere kadar akım çekilebilir.

Bu akımda ekranı sürmek için yeterlidir ve ekranı sorunsuzca çalıstırmaktadır. Ekranın PIC16F88 ile haberlesmesi ise 10 kΩ dirençler üzerinden sağlanmıstır. PIC16F88’in çıkışları 10 kΩ dirençler üzerinden geçirilerek ekranın girişlerine yaklaşık 500 mikro amper bir akım akıtmaktadır. Sağlanan bu akım ekrana her hangi bir zarar vermemek ile birlikte düzgün bir sekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Devrede giriş düğmeleri ise 4×3 şeklinde portb’ye bağlanmıştır.Ayrıca kurma düğmesi de bulunmaktadır. Devremizde kullanılan PIC16F88 ise 4mhz dahili osilatör ile 1 mips hızında çalışmaktadır.

nokia-3310-proteus-isis-pic16f88-ares-pcb

Şekil 2 : Baskı devre şeması

Devrenin baskı devresinde dikkat edilmesi gerekilen nokta kullanılan düğmelerin hepsinin 2 bacaklı düğmeler olmasıdır. Baskı devre 2 bacaklı düğmeler için çizilmiştir onun dışında Nokia 3310 ekran soketi ise standart bacaklar arası 100th aralık bulunan piyasadaki soketler ile yapılabilir.

Diğer malzemeler ise normal boyutlarındadır. Uygulamamızın yazılım kısmı ise hitech c dili kullanılarak yazılmıştır.

Uygulamaya ait yazılım aşağıda verilmiştir. Kodlar üzerinde programa dahil edilen htc.h ve stdio.h dosyaları derleyicinin kendi dosyaları olup çeşitli tanımlamaları içermektedir. Diğer dosyalar ise delay.h program içerisinde zaman gecikmesi sağlamak için hazırlanmıstır.

3310.h dosyası ise Nokia 3310 ekranı ile ilgili bütün fonksiyonları içerir. resim.h dosyası ise açılış ekranında gösterilen direnç resminin verilerini içerir. Son olarak açılış kısmında gösterilen direnç resmi fastlcd isimli programda hazırlanıp yazılıma dahil edilmistir. Bir başka uygulamada görüşmek üzere.

main.c yazılım içeriği;


/*****************************************************************
* isim  : Direnc değeri hesaplayıcı              *
* Yazan  : Erhan YILMAZ (tekniker_erhan)            *
* tarih  : 25.03.2010                     *
* Sürüm  : 1.0                         *
* Notlar : Devre 4 renk dirençlerin direnç ve tölerans değerini *
*     :hesaplar ekranda gösterir. 							 *
*****************************************************************/

#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#define	XTAL_FREQ	4MHZ
#include "delay.h"
#include "3310.h"
#include "resim.h"

__CONFIG(UNPROTECT	&	CCPRB0	&	DEBUGDIS	&	UNPROTECT	&	UNPROTECT	&	LVPDIS	&	BORDIS	&	MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & INTIO & FCMDIS & IESODIS);

unsigned char tus,tus_sayi=0;
char direnc [4];//4 elemalık direnc renk kodu dizisi

//4x3 tuş takımı süren fonksiyon
void tus_tara (void){
tus=0xFF;
RB0=0;RB1=1;RB2=1;
if (!RB3)tus=0;
if (!RB4)tus=3;
if (!RB5)tus=6;
if (!RB6)tus=9;
RB0=1;RB1=0;
if (!RB3)tus=1;
if (!RB4)tus=4;
if (!RB5)tus=7;
if (!RB6)tus=10;
RB1=1;RB2=0;
if (!RB3)tus=2;
if (!RB4)tus=5;
if (!RB5)tus=8;
if (!RB6)tus=11;
bekle_ms(400);
}
//Tuş numarasına uygun renk kodu ilgili satırda yazan fonksiyon
void tablo (unsigned char deger){
switch (deger)
{
case 0: nokia_printchar ("Siyah ");break;
case 1: nokia_printchar ("Kahve ");break;
case 2: nokia_printchar ("Kirmizi");break;
case 3: nokia_printchar ("Turuncu");break;
case 4: nokia_printchar ("Sari ");break;
case 5: nokia_printchar ("Yesil ");break;
case 6: nokia_printchar ("Mavi ");break;
case 7: nokia_printchar ("Mor ");break;
case 8: nokia_printchar ("Gri ");break;
case 9: nokia_printchar ("Beyaz ");break;
case 10: nokia_printchar("Altin ");break;
case 11: nokia_printchar("Gumus ");break;}
}

// Bu fonksiyonda direnç değeri hesaplanır 3. renk koduna göre dierncin
// ohm cinsinden değerini belirtir. 0,1 ohm ile 99 Giga ohm arasıdna direnç değerini hesaplar.
void direnc_hesap (void){
char gosster[6];
nokia_gotoxy(1,0);nokia_printchar("Direnc=");

if (direnc[2]==0)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("ohm");}

if (direnc[2]==1)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("0ohm");}

if (direnc[2]==2)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);if (!direnc[1]==0){nokia_print(',');nokia_print(direnc[1]+0x30);}nokia_printchar("Kohm");}

if (direnc[2]==3)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("Kohm");}

if (direnc[2]==4)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("0Kohm");}

if (direnc[2]==5)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);if (!direnc[1]==0){nokia_print(',');nokia_print(direnc[1]+0x30);}nokia_printchar("Mohm");}

if (direnc[2]==6)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("Mohm");}

if (direnc[2]==7)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("0Mohm");}

if (direnc[2]==8)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);if (!direnc[1]==0){nokia_print(',');nokia_print(direnc[1]+0x30);}nokia_printchar("Gohm");}

if (direnc[2]==9)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("Gohm");}

if (direnc[2]==10)
{nokia_print(direnc[0]+0x30);if(!direnc[1]==0){nokia_print(',');nokia_print(direnc[1]+0x30);}nokia_printchar("ohm");}

if (direnc[2]==11)
{nokia_printchar("0,");nokia_print(direnc[0]+0x30);if(!direnc[1]==0)nokia_print(direnc[1]+0x30);nokia_printchar("ohm");}

//son renk koduna bakılarak tölerans değeri hesaplanır.
nokia_gotoxy(6,1);nokia_printchar("Tolerans=%");
if (direnc[3]==10)nokia_printchar("5 ");
if (direnc[3]==11)nokia_printchar("10");
}
//basılan tuşun değeri renk olarak diziye eklenir.
void renk_ekle (void){
nokia_gotoxy(15,tus_sayi+2);
tablo (direnc[tus_sayi]);
tus_sayi++;
tus=0;
}
//Ekran satırlarını siler ve satırlara 1,2,3,4 rakamlarını yazar.
void ekran_temizle(void){
char i,j;
for (j=0;j<2;j++){nokia_gotoxy(0,j);for(i=0;i<14;i++)nokia_print(' ');}
for (i=1;i<5;i++)
{nokia_gotoxy(3,i+1);
nokia_print(i+0x30);
nokia_print('-');
for(j=0;j<9;j++)nokia_print(' ');}}

void main(void)
{	int i;
OSCCON=0x6C;
TRISB = 0xF8;
TRISA = 0X00;
PORTB = 0XFF;
PORTA = 0x00;
CMCON = 0x07;
ANSEL = 0x00;
RBPU = 0;
nokia_init();
nokia_gotoxy(0,0);
for(i=0;i<504;i++)
nokia_write_data(resim[i]);
bekle_ms(500);bekle_ms(500);
bekle_ms(500);bekle_ms(500);
nokia_clean_ddram();
ekran_temizle();
nokia_gotoxy(18,0);
nokia_printchar("Renkleri");
nokia_gotoxy(18,1);
nokia_printchar("Tuslayin");

while(1){
tus_tara();
if(tus!=0xFF){
switch (tus_sayi){
//1. renk olarak siyah ,altın ,gümüş girilmesini önleyen kod
case 0: if ((!tus==0) && tus!=10 && tus!=11){ekran_temizle();;direnc[0]=tus;renk_ekle();}break;
//2. renk olarak altın ve gümüş girilmesini engelleyen kod
case 1: if(tus!=10 && tus!=11){direnc[1]=tus;renk_ekle();}break;
//3. renk olarak bütün renkler girilebilir.
case 2: direnc[2]=tus;renk_ekle(); break;
//4. renk olarak altın ve gümüş harici renk girilmesini önleyen kod
case 3: if(tus==10 || tus==11){direnc[3]=tus;renk_ekle();direnc_hesap();tus_sayi=0;}break;}}
}
}

Tamamlanmış olan devrenin görüntüleri;

Projeye ait kod dosyaları ve proteus ares baskı devre;

direnc-renk-kod-hesaplayici-devre-nokia-3310-lcd-pic16f88

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/09/27 Etiketler: , , , ,57 Yorum “Direnç renk kod hesaplayıcı devre Nokia 3310 lcd PIC16F88

 1. halithalit

  10 üzerinden 10 puan ama elektroniği bilen biri için pek gerek olmayacak elektroniğe yeni adım atanlar için ilac gibi bir devre güzel bir paylaşım

  CEVAPLA
 2. ahmetahmet

  üstat merhaba,

  ben bu projeyi sistem analizi dersi için hocaya sundum. bana 4 renk az, artırabilirsen yap dedi.

  bu mümkün mü?

  mikro işlemci dersinide yeni alıyorum. onun içinde çok fazla bilgiye sahip değilim.

  benim istediğim açılışta direnk renk sayısını sorsun. ona göre butonlardan veri girelim. böyle bir şey mümkün mü?

  CEVAPLA
 3. ErhanErhan

  Merhabalar
  4 renk az arttırabilirsen yap ne demek. Hocanın direnç renklerinden haberi yokmu? Piyasada sadece 4renk dirençler var bide eskiden kullanılan 5 renk dirençler vardı onlarda kullanılmıyor artık.5renk ile 4renk dirençlerin pek bi farkı yok aralarındaki farkı özümseyip kodlarda gerekli değişiklikler yapılarak devre 5 renk dirençleri okur hale getirilebilir.Bunun için temel c bilgisi yeterli.

  CEVAPLA
 4. ahmetahmet

  üstat tekrar merhaba
  devreyi yaptım. herşey tamam. ekranda görüntü yok.
  ekranın voltajını ölçüm. 3 volt geliyor.
  ekran için bu yeterli mi.ekranı lehimlerden çok ısınması ekranı bozar mı?
  ekranın haberleşmesi için 10kΩ luk direnç yazmışsın yazıda , ama resimlerde 4k7 var.hangisini kullanacaz. eğer 10kΩ dirençler takılması gerekiyorsa sanırım ben ekranı yaktım 🙂

  CEVAPLA
 5. ErhanErhan

  Merhaba
  4k7,10k farketmez.Picin çalşıtığından emin olman lazım.Konfigürasyon ayarları kodların içinde mevcut onları programlarken değiştirmediysen bağlantılar doğruysa devrenin çalışması lazım.Yerinde olsam önce picin içindeki yazılımın çalıştığından emin olurdum. Sonrada ekran ve bağlantıları kontrol ederdim.Yazılımın çalıştığından emin olmak için yazılımda ana döngünün içine boş bir pini kullanarak küçük bi led yak söndürme kodu eklerdim.Sonra o pinden sinyal alıyorsan pic yazılımı çalışıyor demektir Sonra sorunu başka yerde arardım.

  CEVAPLA
 6. ahmetahmet

  @Erhan

  merhaba tekrardan

  durum şu .ben pic i kodlarken bana konfigürasyon yapmam yönünde uyarı veriyor.
  pickit 2 ile programlıyorum. rica etsem konfigürasyon nasıl olmalı onu öğrenebilir miyim?
  şu anda ben hex’i pickit 2 ye atıyorum. gelen konfigürasyon 3F30 0003 şeklinde.
  şimdiden teşekkürler

  CEVAPLA
 7. ErhanErhan

  Dostum konfigürasyon ayarları hexin içinde var.Pickit 2de nasıl bilmiyorum ama benim programlayıcıda (usbburn) config form hex file seçeneği var yani konfigürayonu hex dosyasından okuyor.Sende de böyle bir seçenek olmalı.Prıgramın verdiği uyarıya aldırmadan programla sen pici.Yada programlatmıyorsa aşağıdaki konfigürasyon ayarlarını yap

  Dahili osilatör ra6,ra7 I/O
  Debug disable
  Lvd disable
  bor disable
  pwrt enable
  mclr enable
  İeso disable
  fcm disable

  en önemli iki ayar dahili osilatör ile mclr seçimi diğerlerine dokunmasanda olur.

  CEVAPLA
 8. mustafamustafa

  Erhan abi malzemelerin tam listesini yazabilir misin lütfen.

  CEVAPLA
 9. gevvgevv

  @mustafa

  kusura bakmayın ama ben olsam malzeme listesi istemeye utanırdım 🙂

  ortada büyük bir emek var + kaynak kodlar baskı devre çizimi şema her şey verilmiş detaylı değişik bir proje yapılıp paylaşılmış

  ve

  siz devre şemasına bakarak malzemeleri bir yere not almaya üşenip malzeme listersi istiyorsunuz

  dediğim gibi kusura bakmayın malzeme listesi isteyen kişilerin yorumlarını yayınlamayıp siliyorum siz üst üste ısrar edip aynı yorumu gönderince cevap yazmak istedim

  iyi çalışmalar kolay gelsin

  CEVAPLA
 10. MutluMutlu

  Selamlar, acemi olduğumdan soruda saçmalık varsa belirtin lütfen. Aynı hex dosyayı kullanarak 16f84a ile yapabilmem mümkün müdür ? Harici kristal ve kondansatörleri ilgili bacaklara ekleyerek.

  Teşekkürler.

  CEVAPLA
 11. ErhanErhan

  Aleyküm selam 16f84 ile devre çalışmaz 84ün hafızası 1kword 16f88inki 4kword yanlış hatırlamıyorsam program 1kworddan fazla yer kaplıyordu.

  CEVAPLA
 12. Ösker KORUÖsker KORU

  Arkadaşım eline koluna aklına sağlık çok güzel bir proje daha denemedim ama hemen deneyeceğim çok sağ ol

  CEVAPLA
 13. Özgür GüvençÖzgür Güvenç

  Hocam saygılar. Bu projeyi yapmayı düşünüyorum ancak farklı bir telefon ekranı kullansam ne gibi ayarlamalar yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz.
  Örneğin renkli bir nokia ekranı olabilir.

  CEVAPLA
 14. ErhanErhan

  Merhabalar Dostum ekran burda görüntü arabirimi olduğu için hangi ekranı takarsan tak uygun kütüphane dosyası olması gerekiyor yani ekranın herhangi bir yerine yazı yazdırmak için örneğin benim kodlarda nokia_gotoxy(1,1);nokia_printchar(“Erhan”); kodu ile ekranın 1. satır 1.sütünuna Erhan yazısını sırayla yazar. Bu yazdırma fonksiyonları 3310.c dosyasında tanımlı yani 3310 için sürücü dosyası 3310.c dosyası.

  Aynı şekilde kullanacağın ekranında böyle bir sürücü dosyası olmalı.Bu sürücü dosyalarının hazır yazılmışınıda bulabilirsin veya oturup kendinde yazabilirsin.Örneğin benim yapmış olduğum nokia6100 renkli lcdsi uygulamasına göz atabilirsin örneğin ondada lcd_yazi_yaz8(“Erhan”,35,5,RGB8_BLUE, RGB8_WHITE); şeklinde kod parçası ekrana Renkli olarak x=35,y=5 koordinatından başlar Erhan yazısını yazar.

  Aynı şekilde 6100 ekranı için bu fonksiyonlar LCDDriver.c dosyası içinde mevcut.Bu işlemler programlama ve elektronik bilgisi gerektiren konular.İşin ehli değilsen devreyi değiştirmeden yapmanı tavsiye ederim

  https://320volt.com/atmel-atmega8-nokia-6100-lcd-pcf8833-uygulamasi/

  CEVAPLA
 15. Özgür GüvençÖzgür Güvenç

  Merhaba. Dostum açıkçası renkli ekran düşünmemin sebebi aydınlatmaydı. Hatırladığım kadarıyla 3310 lcd de aydınlatma entegre değil. Bir şekilde smd led ile aydınlatma yapacağım. Sprint Layout ile yeniden düzenleyip pcb yi küçülttüm.

  Şarj edilebilen bir batarya ve dahili şarj devresi yapıp kutulamayı düşünüyorum. Devreyi masrafsız ve gözden çıkartılabilir birşey olduğu için aklımda kalan ve denemeyi uzun zamandır düşündüğüm bir kaplama yöntemini (korozyona karşı) test etmek içinde kullanacağım. Başarılı olursa ufaltılmış versyonunuda paylaşırız belki 😉

  CEVAPLA
 16. ErhanErhan

  Güzel bir uygulama olur yaparsanız. Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Aslında bende 6100 ekranı ile uygulama yapınca bu devreyi de 6100 lcd ile yapmayı düşünmüştüm fakat şu sıralar derslerim çok yoğun olduğu için elektronik hiç uğraşmıyorum desem yeridir. Ama ilerde yapabilirim direncin değerini hesaplayıp direnci renkli olarak gösteren bir devre.

  CEVAPLA
 17. Özgür GüvençÖzgür Güvenç

  Kesinlikle renkli ekranda daha hoş bir çalışma olur.. Birde devre 3.7 volt ile çalışabilir şekilde yapılırsa telefon bataryası monteleyip usb ile şarj edilecek şekle getirdikmi tadından yenmez 🙂
  PBC yi bastım 7,5 cm x 4 cm. Montajı yapınca blgi veririm. Programlama kartım arıza çıkartıyor. Önce onu halledeyim ilk işim bunu yapmak olacak..

  CEVAPLA
 18. yasinyasin

  kardeşim bu lcd bağlantısı fark ediyormu bilgi verebilirmisin devre çalışmadı her hangi bir yannışlık yok lcd bağlantısında sorun olabilirmi birde bu pıclere osılatör takmamız gerekmiyormu fazla bir bilgim yok ondan sordum şimdiden cevap verdiğiniz için teşekkürler..

  CEVAPLA
 19. ErhanErhan

  Dostum lcd bağlantısı resimlerde görüldüğü gibidir.Görüntü gelmiyorsa ekranın bağlantılarında bir sorun olabilir. Birde ekranın besleme gerilmi picin besleme gerilimi v.s. hepsini kontrol etmende fayda var.Devrede osilatör olarak picin dahili osilatörü kullanılmıştır.Dosyaların içindeki hex kodu direk pice yüklersen konfigürasyon ayarları da yüklenmiş olur herhangi bir konfigürasyon ayarı yapmana gerek yok.Baskı devre yaptıysan bütün yolların sağlam olduğundan emin ol.

  CEVAPLA
 20. egemenegemen

  erhan hocam bu projeyi yapmak istiyorum yapım aşamalarında problem çıkarsa yardımcı olurmusunuz vaktinizin olduğu sürece?

  CEVAPLA
 21. KerimKerim

  hocam emeğine sağlık.elimde noia 5110 a ait bir ekran var acaba ona da mı 5110.c dosyası mı lazım?

  CEVAPLA
 22. ErhanErhan

  5110 için uygun kütüphane dosyası varsa uyarlayarak çalışıtırabilirsin.5110 kullanmadığım için bilmiyorum belki 3310 ekranı ile aynı ekranı kullanıyodur direk çalışabilir denemek lazım.

  CEVAPLA
 23. ekremekrem

  Ben SOKAKTASAYAMAMGİBİ yazıp sesli harfleri atlayarak hesaplıyorum. Bu devre daha kolaylaştırır sanırım.

  CEVAPLA
 24. GurkanGurkan

  merhabalar güzel olmuş ama program bölümünü anlamadım … bu programlar noktasında yardımcı olabilirmisiniz…. birde sizin tercihiniz pic programlamada hangi dildir…. nedenleriyle acıklıyabilirmisiniz… teşekkürler.

  CEVAPLA
 25. ErhanErhan

  Merhabalar
  Dostum programın hangi kısmını anlamadın.Program tuş takımı aracaığıyla 4 adet renk girilmesini bekler sonrasında switch case yapıları ile her tuşa ait rengi ekranda görüntüler.Sonrasında direnç değeri bilinen formül ile hesaplanır. ilk 2 rakam olduğu gibi yazılır.3 renk ise çarpandır yani direncin asıl değerini burası belirler.Programın en öneli kısmıda burasıdır.Bu kısımda ise direnç değeri 3. rengin kat sayısı ile çarpılır.4. renk kodu ise töleranstır.2 renk girilebilir.Altın veya gümüş.Altın ise %5 gümüş ise %10 tölerans yazdırılır.Programlama için pic olsun diğer denetleyiciler olsun.C dili kullanıyorum.Bir sürü sebebi var öncelikle dünya standartı bir dil.Esnek programlar yazılabiliyor asemblyden sonra donanıma en yakın dil.Başka denetleyici ile yazılan kodu taşıması diğer dillere göre çok daha kolay. vs bir sürü tercih sebebi var.

  CEVAPLA
 26. DoğanDoğan

  selam arkadaşım bu kodlar kısmındaki dosyaların hepsinimi pice atıcam yoksa sadece main.hex atmam yeterli olurmu cevaplarsan sevinirim iyi günler

  CEVAPLA
 27. ahmetahmet

  osman diyor ki:
  Mart 1, 2011, 20:47

  bu projenin isiste similasyonunu çizen varmı?
  —————————————————
  Kaynak dosyalarını indirirseniz içinde olduğunu göreceksiniz???

  ————————————————————————–

  Doğan kardeş senin sorunun cevabı da yalnızca hex dosyası.zaten pic e başka dosya atamazsın.

  CEVAPLA
 28. osmanosman

  ahmet diyor ki:
  Mart 4, 2011, 22:54

  Kaynak dosyalarını indirirseniz içinde olduğunu göreceksiniz???

  ——————————————————
  öncelikle teşekkür ederim. devrenin kaynak dosyasını indirdim ama içinden isis similasyonu yok. elinizde varsa yada çizebilirseniz upload edebilirmisiz.

  CEVAPLA
 29. DoğanDoğan

  Sağol ahmet kardeş bir sorum daha var oda ares çiziminde lcd sürmek için 4.7k diye verilmiş oysaki hem proteus çiziminde hemde yazıda 10 k kullanılıcak diyor dogrusu hangisi yoksa ikisidemi olur?

  Ayrıca bu devreyi yapıp çalıştıran başka arkadaşlarımız varmı ? devreyi çalıştırmada herkes bir sıkıntı yaşamış sanırım. bu projeyi sistem analizi 2 için alacağım çünkü çok güzel bir proje hazır okul bitiyor hüsran olmayayım 🙂 şimdiden cevaplayan arkadaşlar için teşekkürler

  CEVAPLA
 30. osmanosman

  Doğan diyor ki:
  Mart 6, 2011, 04:25
  Sağol ahmet kardeş bir sorum daha var oda ares çiziminde lcd sürmek için 4.7k diye verilmiş oysaki hem proteus çiziminde hemde yazıda 10 k kullanılıcak diyor dogrusu hangisi yoksa ikisidemi olur?

  Ayrıca bu devreyi yapıp çalıştıran başka arkadaşlarımız varmı ? devreyi çalıştırmada herkes bir sıkıntı yaşamış sanırım. bu projeyi sistem analizi 2 için alacağım çünkü çok güzel bir proje hazır okul bitiyor hüsran olmayayım 🙂 şimdiden cevaplayan arkadaşlar için teşekkürler

  öncelikle doğan arkadaşım devreyi bende yapıp denedim ama bir türlü çalıştıramadım. devre kesinlikle çalışmamaktadır .. ya hex dosyasında yada başka bir sorundan kaynaklanan bir sıkıntı var. bende senin gibi ayni sıkıntıdayım devreyi sistem tasarım için aldım ama çalıştıramadım…

  CEVAPLA
 31. AhmetAhmet

  Proteus çizimi önceden var diye hatırlıyordum.ben bunu indireli baya olmuştu.
  kaynak dosyada sanırım yok.
  proteus şemasını ne için istiyorsunuz ayrıca.devre çalışıyor zaten.
  dirençler baskı devre de gözüken şekilde olacak.4.7 k yani 0.5 mA ekrana enerji gitmesi için yeterli olacaktır sanırım.

  CEVAPLA
 32. gevvgevv

  ARKADAŞLAR Erhan kardeşim projeyi uygulamış çalıştırmış ve paylaşmış çalışmayan bir devre olsa kendi projesi olarak sunmazdı denenmediğini vb. bilgileri belirtirdi devre çalışıyor.

  devreyi yaptım çalışmıyor diyorsunuz ama detay yok madem devreyi yaptınız altlı üstlü net resimlerini gönderin kontrol edelim

  malzemelerde hata olabilir yanlış bağlantı olabilir baskı devrede kopuk kısa devre olabilir bazı malzeme değerleri hatalı olabilir

  sahte pic kullanıyor olabilirsiniz vs vs vs uzar gider

  her şeyi dikkatlice kontrol ediniz

  iyi çalışmalar

  CEVAPLA
 33. ErhanErhan

  Devre ile ilgili şikayetler çoğalmış 🙂 Burhan kardeşimin dediği gibi devre sorunsuz çalışıyor. Bu devreyi birini isteği üzerine tasarladım 2 tane yaptım kendisine ikisi de çalışıyor. Devredeki en önemli unsur 3310 lcdnin iyi monte edeilmesi. Hatta lcdyi yeni aldısaynız başka bir devre üstünde çalışıtığını kontrol etmenizde fayda var. Lcdye görüntü gelmeyince devre çalışmıyor demeniz çok normal.Sorunun ekranda olup olmadığını anlamak için verdiğim kodlarda ana programa küçük bir led yakma kodu ekleyin örneği porta.3 pini boş ana döngüde

  porta.3=0;
  delay_ms(500);
  porta.3=1;
  delay_ms(500);

  gibi küçük bir program yazın devreyi çalıştırın porta.3 pinine led bağlayın led yanıp sönüyorsa program çalışıyodur.Ekranda görüntü olmaması programın çalışmadığı anlamına gelmez. Son olarak picin sigorta ayarlarını olduğu gibi bırakın sigorta ayarları yapılmıştır ve hex dosyasının içinde mevcuttur. Her hangi bir ayara gerek yoktur sadece hex kodu pice yüklemek yeterlidir. Devrede kullanılan pic16f88dir diğer piclerle denemeyin!

  CEVAPLA
 34. cafercafer

  Erhan arkadaşım bir tanede bana yapıversene çok makbule geçer. proje ödevi olarak bu devreyi aldım ama çalışmadı 😀 kaç gündür uyuyamıyorum … 🙂

  CEVAPLA
 35. ErhanErhan

  Arkadaşım bu aralar led yakıp söndürmek için bile vaktim yok.

  CEVAPLA
 36. RamazanRamazan

  Erhan hocam devre güzel olmuş emeğine sağlık. devreyi proteusta çalışıtırkmak için ne yapamk gerekir. 3310 nun dosyalarını yükledim. senin devreyi açıp çalıştırıyorum ama olmuyor. 3310 ile yapılmış başka bir devre var o çalışıyor. sorun nerde acaba. ne yapmak lazım?

  CEVAPLA
 37. ErhanErhan

  Dostum bende senin isteğin üzerine şimdi denedim isi7.7de sorunsuz simüle ettim devreyi her hangi bir sorun yok.

  CEVAPLA
 38. gevvgevv

  ek olarak,

  devresinin sadece isis simülasyon dosyasını ve hex dosyasını masa üstüne alıp deneme yapın ya da C: içinde bu işlemi yapın dosa yolu uzun olunca sorun yapabilir

  birde isis .pwi uzantılı bir dosya oluşturuyor o dosyayı silip deneme yapın

  CEVAPLA
 39. HAYDARHAYDAR

  Erhan arkadaşım isis simülasyonunu yükleyebilirseniz bizde yararlanırız. şimdiden teşekkür ederim.

  CEVAPLA
 40. HAYDARHAYDAR

  çok yardımcı oldun erhan arkadaşım ellerine sağlık.teşekkür ederim.

  CEVAPLA
 41. teknikertekniker

  erhan arkadaşım proteus çizimini yüklemişsin öncelikle teşekkür ederim . ama aklıma takılan sorular var biraz acemiyimde
  1)baskı devresinde kondanatörler ve dirençler var similasyonda neden yok?
  2)daha önce yüklediğin main hex ,simülasyonu çalıştırmıyor farklılık nedendir? .

  CEVAPLA
 42. ErhanErhan

  Dostum proteusta her elemanı bağlamaya gerek yok örneğin picin beslemesini falan isis otomatik olarak besler.Daha önce yüklediğim dosyalarda aynı dosyalar bir sorun çıkarmadan simüle etmesi lazım. upolad veya download ederken belki hasar görmüş olabilir.

  CEVAPLA
 43. ramazanramazan

  aynı devreyi hem 4 renkli hemde 5 renkli olarak yapacağım proje ödevi aldım nasıl değişiklikle halledebilirim.

  CEVAPLA
 44. ErhanErhan

  Direnç okuma algoritması belli 5 renk olunca sadece ilk üç renk rakam olarak yan yana yazılıyor onu değiştirip bir iki değişiklik ile 5 renk okutabilirsin.Ama devre bu hali ile 4 renk girilmesini bekleyip otomatik olarak direnci hesaplar.

  Burda yapman gereken devreyi 5 renk kod girilmesi için ayarlamak onuda kodlar üzerinden çok basit değişebilirsin.En önemli sorun kullanıcının 4 renkmi yoksa 5 renkmi direnç için hesap yapacağı bunun içinde aklıma gelen ilk programı söylüyorum.

  İlk olarak 5 renk kodunu okursun sonuncu renk tölerans olacağı için ya altın olcak yada gümüş 5 renkli dirençler için.4 renkli direnç hesaplatmak içinse 5. renk olarak siyah girilebilir.Yani program 5.rengi siyah gördüğünde hesaplatılmak istenen direncin 4 renkli bir direnç olduğunu anlar ona göre hesap yapar. örnek olarak kahve siyah kahve altın siyah girildiğinde program direncin 4 renkli yüzde 5 töleranslı 100ohmluk bir direnç olduğunu anlar.

  Bu şekilde anlattıklarımı programa dökerek bahsettiğin devreyi gerçekleştirebilirsin.

  CEVAPLA
 45. kadirkadir

  erhan hocam öncelikle devre için teşekkürler devreyi isite çizdim defalarca kontrol ettim ancak sıkıntı yok gibi duruyor ancak simüle sırasında sıkıntı çıkıyor şu şekilde hata veriyor

  *)DSIM model PCD_8544.dll failed to authorize-ok
  *)real time simulation failed to start
  *)simulation FAİLED due to fatal simulator errors

  aldığım hatalar bunlar şimdiden teşekkürler.

  CEVAPLA
 46. ErhanErhan

  Verdiğim dosyaların içinde 3310 isi model ve library dosyaları var onları proteusun kurulu olduğu yerlerde aynı isimli klasörün içine atarsan çalışması lazım.

  CEVAPLA
 47. kadirkadir

  hocam denedim şimdi bu hatalar ilave olarak ilk başta bir hata daha verdi
  ‘PCD_8544.DLL’ failed to authorize for ‘LCD1′.
  details:’ok’ dediğimde gene aynı hataları veriyor

  CEVAPLA
 48. gürhangürhan

  devrenin 2*16 lcd pıc16f88 kullanarak yaptım . ekleme şansım olursa ekleyebilirm

  CEVAPLA
 49. ErhanErhan

  Site yöneticisine eposta gönder muhtemelen yayınlar. 2×16 lcd ile yapman iyi olmuş 3310 lcd bulması ve kullanımı herkesi uğraştırıyordu. Eline sağlık.

  CEVAPLA
 50. KDKD

  merhaba elinize sağlık bu devreyi pic16f84, pic16f877 yada pic16f628 ile yapabilme imkanımız var mı

  CEVAPLA
 51. RamazanRamazan

  16f84 ve 16f628,16f88 ile aynı bacak yapısına sahip. yalnız tek sorun 16f88’in programın hafızası. diğer ikisine göre daha yüksek
  88; 7KB
  628; 3,5KB
  84: 1,75KB
  628 ile deneyin. programın ek dosyaları çok uzun değilse çalışır.

  CEVAPLA
 52. ömerömer

  erhan bey merhaba bende 16×2 lcd ekran ile bu devreyi yapmak istiyorum üniversite bitirme projesi olarak bunu aldım nokıa 3310 ekranıyla yapmak zor oluyor 16×2 lcd ekran ile nasıl yapıldığı hakkında yardımcı olabilmisiniz.

  CEVAPLA
 53. sadık özdemirsadık özdemir

  Tebrik edrim güzel çalışma olmuş elinize sağlık. Bende yaptım devre çalışıyor gayet güzel sağlıklı çalışıyor. Ancak yaparken ufak bir sorun yaşadım ekrana lehim yaptığımda çalışmadı daha sonra soketlerine lehim yaparak uygulamayı başarıyla bitirdimteşekkür ederim. 😀

  CEVAPLA
 54. gdyggdyg

  lütfen yazılımı tekrar yüklermisiniz. PIC programlanmıyor. hata veriyor. yazılımda sorun var.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir