tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen Delta DPS260-2A ATX Güç kaynağı şeması ML4824-1 ile 2717 yazısı var. Yazar;