tarihinde yayımlanan 21.10.2014 tarihinde güncellenen Delta DPS-470 AB A 500w Power supply ATX SMPS DNA1005A PFC ile 2717 yazısı var. Yazar;