Crystal CS8900 PIC16C74 Eternet Uygulaması

| Mayıs 25, 2023 Tarihinde güncellendi
Crystal CS8900 PIC16C74 Eternet Uygulaması

Gömülü ethernet, mikrodenetleyici tabanlı projelerin ağ üzerinden paket gönderip almasını sağlar. 10BaseT iletişimini etkinleştirmek için gereken tüm devreleri içerir. Kart, mikrodenetleyicilerle arayüz oluşturmak için gereken pin sayısını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. 8 bitlik bir veri yolu, 4 bitlik bir adres yolu ve isteğe bağlı bir kesme sinyali ile birlikte üç kontrol sinyali (15 sinyal), kartı kontrol etmek için gereken tek şeydir. Bu, 8 bit modunda çalışan Crystal CS8900 ethernet alıcı-verici kullanılarak mümkün olmuştur.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Ethernet üzerinden TCP/IP iletişimini gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgiler, şemalar ve kaynak kodları bu sayfada detaylandırılmıştır. Bu projede bir Microchip PIC16C74 denetleyici kullanıyorum ancak, yeterli port kapasitesine sahip herhangi bir denetleyici de çalışacaktır. Bu, popüler Motarola 68HC11’i içerir.

Burada açıklanan proje iki bölümden oluşmaktadır. Gerçek gömülü ethernet kartı ve PIC16C74’ü kullanan test devresi. PIC üzerinde çalışan kod, kart için gerekli sürücüleri ve ağ üzerinde iletişim kurmak için gerekli TCP/IP katmanlarını içerir.

Crystal CS8900’e Genel Bakış

Crystal CS8900, yalnızca bir izolasyon transformatörü ve bazı pasif bileşenler kullanarak doğrudan 10BaseT ethernet’in analog tarafına arabirim oluşturabilen tek çipli bir çözümdür. CS8900, mikrodenetleyiciye eşzamansız paketleri alıp göndermesine izin veren 4K entegre belleğe sahiptir. Bu, normalde mevcut olabilecek herhangi bir zamanlama sorununu ortadan kaldırır ve en yavaş mikrodenetleyicinin bile ethernet üzerinden konuşmasına izin verir. CS8900’ün kendisi 20Mhz’de çalışıyor ve harici bir kristal gerektiriyor. Çoğu ethernet alıcı-vericisi doğrudan ISA veriyolu üzerinde çalışır ve gelen ve giden paketler ve kontrol bilgileri için harici RAM’e erişmek üzere DMA’yı kullanır.

Kristal kısım da bu modda çalışır ancak 8 bitlik bir moda da sahiptir. Bu modu kullanmak, PC mimarisindeki bağlantı noktalarını kontrol etmeye benzer. Bir yazma işlemi için adres, örneğin 0x300 olmak üzere adres yoluna yerleştirilir, veriler veri yoluna yerleştirilir ve ardından /IOW sinyali değiştirilir. Adres kod çözme mantığı, panolardan birindeki port adresinin (0x300) orada olduğunu “görür” ve ardından veri yolundan verileri alır.

CS8900-pic16c74-10BaseT-Schematic

Bir okuma işlemi için, adres veri yoluna 0x300 adresi yerleştirilir ve /IOR sinyali değiştirilir, bu adrese sahip kart veriyi “in” komutunun okunması için veri yoluna yerleştirir. CS8900 bu şekilde 8 bit modunda çalışır ve port erişimi için varsayılan başlangıç adresi 0x300’dür ve 0x30F olarak devam eder. Tüm kayıt konumlarını adreslemek için adres yolunda gerçekten sadece 4 bitin gerekli olduğuna dikkat edin. Diğer adres yolu pinleri ya yüksek ya da düşük bağlanır. Bu 16 kayıt konumunu değiştirerek, PacketPage belleği olarak bilinen 4K dahili belleğin tamamını kontrol edebilirsiniz.

Temel olarak, CS8900, parça üzerinde çok daha geniş bir 4K dahili bellek alanını kontrol etmek için dolaylı bir dizi kayıt içerir. Örneğin belgeler, alınan çerçevenin uzunluğunun 0x0402 ve 0x0403 konumunda olduğunu belirtir (CS8900 her zaman 16 bit değerler kullanır), bu nedenle 0x0402 değerini PacketPage işaretçi konumuna (0xa ve 0xb) yerleştirir ve verileri PacketPage veri konumu (0xc ve 0xd). Okumakta olduğunuz gerçek veriler, PacketPage belleğindeki 0x0402 ve 0x0403 konumlarından gelmektedir. Bu teknik, Crystal uygulama notu AN112’de daha eksiksiz anlatılmıştır.

Bu kart ExpressPCB kullanılarak tasarlanmıştır. Pano düzeni tasarımı için yazılım, web sitelerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve panoların siparişi, yazılım paketi aracılığıyla otomatikleştirilir.

CS8900 yalnızca 100 pinli QFP yüzeye montaj paketinde mevcut olduğundan, bu proje için profesyonelce tasarlanmış bir anakart kullanmanız gerekeceği belirtilmelidir.

Test-10BaseT-Schematic

Mikroçip PIC16C74, CS8900’ü sürmek ve bazı temel TCP/IP işlevlerini uygulamak için kullanılır. Test devresi, ethernet omurgasına bağlandıktan sonra başka bir düğümden pinglenebilir. Ayrıca, UDP bağlantı noktası 7’yi (eko) dinleyen test devresine bağlanan bir Windows Sockets programı dahildir. Yankı hizmeti aldığı tüm verileri geri gönderir.

Programların tümü, 192.168.1.2 IP adresini ve 00:00:00:12:34:56 Ethernet adresini (OUI-Kuruluşsal Olarak Benzersiz Tanımlayıcı olarak da adlandırılır) kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Bunlar hayali rakamlar olduğu için değiştirmeniz gerekebilir. Değişiklik gerektiren iki yer, PIC üzerinde çalışan program bu değerler için eşitliklere sahiptir ve IP adresi testudp.c programında sabit olarak kodlanmıştır.

Bunları değiştirmezseniz ve NT (önerilen) altında test ediyorsanız, route add 192.168.1.2 your.ip.gateway.address komutunu kullanarak statik bir rota eklemeniz gerekebilir. Bu, panoya giden tüm trafiğin yerel makinenizin varsayılan ağ geçidinden geçmesine neden olur.

Crystal-CS8900-Embedded-10BaseT-Ethernet

10BaseT-Picture

Assembly yazılımı

    list  p=pic16c74
    __config h'3ffa'    ;HS crystal, 20Mhz
    include 

;
; *Change these* : Configuration equates. 
;
IP1   equ   d'192'         ;first octet of IP address
IP2   equ   d'168'         ;second octet of IP address
IP3   equ   d'1'          ;third octet of IP address
IP4   equ   d'2'          ;fourth octet of IP address
;
MAC1  equ   0x00          ;\
MAC2  equ   0x00          ; \
MAC3  equ   0x00          ;  \
MAC4  equ   0x12          ;  48 bit IEEE OUI (Organizationally Unique Identifier)
MAC5  equ   0x34          ; /
MAC6  equ   0x56          ;/
;
; Some useful macros
;
ppRD  macro  addr      ;Read PacketPage port
    movlw  addr&0xff
    movwf  offsetL
    movlw  addr>>8
    movwf  offsetH
    call  ReadPP
    endm
;
ppWR  macro  addr,val    ;Write PacketPage port
    movlw  addr&0xff
    movwf  offsetL
    movlw  addr>>8
    movwf  offsetH
    movlw  val&0xff
    movwf  valueL
    movlw  val>>8
    movwf  valueH
    call  WritePP
    endm

;
Dinput macro          ;Change the data bus to input
    bsf   STATUS,RP0
    movlw  0xff     
    movwf  TRISB     
    bcf   STATUS,RP0
    endm
;
Doutput macro          ;Change the data bus to output
    bsf   STATUS,RP0
    clrf  TRISB     
    bcf   STATUS,RP0
    endm
;
ior   macro  port      ;I/O port read 
    movlw  port
    call  ioRead
    endm
;
iow   macro  port      ;I/O port write
    movwf  PORTB
    movlw  port
    movwf  PORTA     
    call  ioWrite
    endm

;
; Crystal CS8900 PacketPage equates
;
portRxTxData equ 0x00  ;Receive/Transmit data (port 0)
portRxTxData1 equ 0x02  ;Receive/Transmit data (port 0)
portTxCmd   equ 0x04  ;Transmit Commnad
portTxLength equ 0x06  ;Transmit Length
portISQ    equ 0x08  ;Interrupt status queue
portPtr    equ 0x0a  ;PacketPage pointer
portData   equ 0x0c  ;PacketPage data (port 0)
portData1   equ 0x0e  ;PacketPage data (port 1)
;
; CS8900 PacketPage Offsets 
;
ppEISA    equ 0x0000 ;EISA Registration number of CS8900
ppProdID   equ 0x0002 ;Product ID Number
ppIOBase   equ 0x0020 ;I/O Base Address
ppIntNum   equ 0x0022 ;Interrupt number (0,1,2, or 3)
ppMemBase  equ 0x002C ;Memory Base address register (20 bit)
ppRxCfg   equ 0x0102 ;Receiver Configuration
ppRxCtl   equ 0x0104 ;Receiver Control
ppTxCfg   equ 0x0106 ;Transmit Configuration
ppBufCfg   equ 0x010A ;Buffer Configuration
ppLineCtl  equ 0x0112 ;Line Control
ppSelfCtl  equ 0x0114 ;Self Control
ppBusCtl   equ 0x0116 ;Bus Control
ppTestCtl  equ 0x0118 ;Test Control
ppISQ    equ 0x0120 ;Interrupt status queue
ppRxEvt   equ 0x0124 ;Receiver Event
ppTxEvt   equ 0x0128 ;Transmitter Event
ppBufEvt   equ 0x012C ;Buffer Event
ppRxMiss   equ 0x0130 ;Receiver Miss Counter
ppTxCol   equ 0x0132 ;Transmit Collision Counter
ppLineSt   equ 0x0134 ;Line Status
ppSelfSt   equ 0x0136 ;Self Status
ppBusSt   equ 0x0138 ;Bus Status
ppTxCmd   equ 0x0144 ;Transmit Command Request
ppTxLength  equ 0x0146 ;Transmit Length
ppIndAddr  equ 0x0158 ;Individual Address (IA)
ppRxStat   equ 0x0400 ;Receive Status
ppRxLength  equ 0x0402 ;Receive Length
ppRxFrame  equ 0x0404 ;Receive Frame Location
ppTxFrame  equ 0x0A00 ;Transmit Frame Location
;
; Register Numbers 
;
REG_NUM_MASK    equ   0x003F
REG_NUM_RX_EVENT  equ   0x0004
REG_NUM_TX_EVENT  equ   0x0008
REG_NUM_BUF_EVENT  equ   0x000C
REG_NUM_RX_MISS   equ   0x0010
REG_NUM_TX_COL   equ   0x0012
;
; Self Control Register
;
SELF_CTL_RESET   equ   0x0040
SELF_CTL_HC1E    equ   0x2000
SELF_CTL_HCB1    equ   0x8000
;
; Self Status Register 
;
SELF_ST_INIT_DONE  equ   0x0080
SELF_ST_SI_BUSY   equ   0x0100
SELF_ST_EEP_PRES  equ   0x0200
SELF_ST_EEP_OK   equ   0x0400
SELF_ST_EL_PRES   equ   0x0800
;
; Bus Control Register 
;
BUS_CTL_USE_SA   equ   0x0200
BUS_CTL_MEM_MODE  equ   0x0400
BUS_CTL_IOCHRDY   equ   0x1000
BUS_CTL_INT_ENBL  equ   0x8000
;
; Bus Status Register 
;
BUS_ST_TX_BID_ERR  equ   0x0080
BUS_ST_RDY4TXNOW  equ   0x0100
;
; Line Control Register 
;
LINE_CTL_RX_ON   equ   0x0040
LINE_CTL_TX_ON   equ   0x0080
LINE_CTL_AUI_ONLY  equ   0x0100
LINE_CTL_10BASET  equ   0x0000
;
; Test Control Register 
;
TEST_CTL_DIS_LT   equ   0x0080
TEST_CTL_ENDEC_LP  equ   0x0200
TEST_CTL_AUI_LOOP  equ   0x0400
TEST_CTL_DIS_BKOFF equ   0x0800
TEST_CTL_FDX    equ   0x4000
;
; Receiver Configuration Register 
;
RX_CFG_SKIP     equ   0x0040
RX_CFG_RX_OK_IE   equ   0x0100
RX_CFG_CRC_ERR_IE  equ   0x1000
RX_CFG_RUNT_IE   equ   0x2000
RX_CFG_X_DATA_IE  equ   0x4000
;
; Receiver Event Register 
;
RX_EVENT_RX_OK   equ   0x0100
RX_EVENT_IND_ADDR  equ   0x0400
RX_EVENT_BCAST   equ   0x0800
RX_EVENT_CRC_ERR  equ   0x1000
RX_EVENT_RUNT    equ   0x2000
RX_EVENT_X_DATA   equ   0x4000
;
;Receiver Control Register 
;
RX_CTL_RX_OK_A   equ   0x0100
RX_CTL_MCAST_A   equ   0x0200
RX_CTL_IND_A    equ   0x0400
RX_CTL_BCAST_A   equ   0x0800
RX_CTL_CRC_ERR_A  equ   0x1000
RX_CTL_RUNT_A    equ   0x2000
RX_CTL_X_DATA_A   equ   0x4000
;
;Transmit Configuration Register 
;
TX_CFG_LOSS_CRS_IE equ   0x0040
TX_CFG_SQE_ERR_IE  equ   0x0080
TX_CFG_TX_OK_IE   equ   0x0100
TX_CFG_OUT_WIN_IE  equ   0x0200
TX_CFG_JABBER_IE  equ   0x0400
TX_CFG_16_COLL_IE  equ   0x8000
TX_CFG_ALL_IE    equ   0x8FC0
;
;Transmit Event Register 
;
TX_EVENT_TX_OK   equ   0x0100
TX_EVENT_OUT_WIN  equ   0x0200
TX_EVENT_JABBER   equ   0x0400
TX_EVENT_16_COLL  equ   0x1000
;
; Transmit Command Register
;
TX_CMD_START_5   equ   0x0000
TX_CMD_START_381  equ   0x0080
TX_CMD_START_1021  equ   0x0040
TX_CMD_START_ALL  equ   0x00C0
TX_CMD_FORCE    equ   0x0100
TX_CMD_ONE_COLL   equ   0x0200
TX_CMD_NO_CRC    equ   0x1000
TX_CMD_NO_PAD    equ   0x2000
;
;Buffer Configuration Register 
;
BUF_CFG_SW_INT   equ   0x0040
BUF_CFG_RDY4TX_IE  equ   0x0100
BUF_CFG_TX_UNDR_IE equ   0x0200
;
; PORTA pin assignments (Crystal address bus)
;
SA0   equ   0
SA1   equ   1
SA2   equ   2
SA3   equ   3
;RA4  equ   4 ;not used (ST)
;RA5  equ   5 ;not used (TTL)
;
; PORTB pin assignments (Crystal data bus)
;
SD0   equ   0
SD1   equ   1
SD2   equ   2
SD3   equ   3
SD4   equ   4
SD5   equ   5
SD6   equ   6
SD7   equ   7
;
; PORTC pin assignments (Crystal signals CHIPSEL/IOW/IOR)
;
IOR   equ   0    ;active low signal to initiate I/O read operation
IOW   equ   1    ;active low signal to initiate I/O write operation
CHIPSEL equ   2    ;active low signal to select the CS8900 chip
INTR  equ   3    ;active HIGH interrupt pending signal. Auto cleared after read of ISQ
;RC4  equ   4    ;not used (ST)
;RC5  equ   5    ;not used (ST)
;RC6  equ   6    ;not used (ST)
;RC7  equ   7    ;not used (ST)
;
; PORTD pin assignments
;
;RD0  equ   0    ;not used
;RD1  equ   1    ;not used
;RD2  equ   2    ;not used
;RD3  equ   3    ;not used
;RD4  equ   4    ;not used
;RD5  equ   5    ;not used
;RD6  equ   6    ;not used
;RD7  equ   7    ;not used
;
; PORTE pin assignments (LCD control)
;
;RE0   equ   0    ;not used
;RE1   equ   1    ;not used
;RE2   equ   2    ;not used
;
; Register file assignments
;
tempH   equ  0x20
tempL   equ  0x21
loops   equ  0x22
loops2  equ  0x23
loops3  equ  0x24
char   equ  0x25
cnt_low  equ  0x26
cnt_mid  equ  0x27
cnt_hi  equ  0x28
bcd1   equ  0x29
bcd2   equ  0x2a
bcd3   equ  0x2b
valueH  equ  0x2c
valueL  equ  0x2d
offsetH  equ  0x2e
offsetL  equ  0x2f
flags   equ  0x30
hextemp  equ  0x31
lengthH  equ  0x32
lengthL  equ  0x33
packet  equ  0x34 ;the highest register file location is 3F because we need 64 bytes after this.
;
; Packet offset equates
;
;
; Packet header
;
pktLenH  equ  0x00
pktLenL  equ  0x01
pktDest0H equ  0x02
pktDest0L equ  0x03
pktDest1H equ  0x04
pktDest1L equ  0x05
pktDest2H equ  0x06
pktDest2L equ  0x07
pktSrc0H equ  0x08
pktSrc0L equ  0x09
pktSrc1H equ  0x0a
pktSrc1L equ  0x0b
pktSrc2H equ  0x0c
pktSrc2L equ  0x0d
pktTypeH equ  0x0e
pktTypeL equ  0x0f
;
; ARP
;
ar_hwtype equ  0x10      ;hardware type
ar_prtype equ  0x12      ;protocol type
ar_hwlen equ  0x14      ;hardware address length
ar_prlen equ  0x15      ;protocol address length
ar_op   equ  0x16      ;ARP operation (1=request, 2=reply)
ar_sha  equ  0x18      ;senders hardware address
ar_spa  equ  0x1e      ;senders IP address
ar_tha  equ  0x22      ;target hardware address
ar_tpa  equ  0x28      ;target IP address
;
; IP header
;
ip_verlen equ  0x10      ;IP version and header length(in longs)
ip_tos  equ  0x11      ;IP type of service
ip_len  equ  0x12      ;packet length (length-header_length)
ip_id   equ  0x14      ;datagram id
ip_fragoff equ 0x16      ;fragment offset
ip_ttl  equ  0x18      ;time to live (in gateway hops)
ip_proto equ  0x19      ;protocol (ICMP=1, TCP=6, EGP=8, UDP=17)
ip_cksum equ  0x1a      ;header checksum
ip_src  equ  0x1c      ;IP address of source
ip_dst  equ  0x20      ;IP addess of destination
ip_data  equ  0x24
;
; IP value equates
;
IPT_ICMP equ  1        ;protocol type for ICMP packets
IPT_TCP  equ  6        ;protocol type for TCP packets
IPT_EGP  equ  8        ;protocol type for EGP packets
IPT_UDP  equ  0x11      ;protocol type for UDP packets
;
; ICMP header
;
ic_type  equ  ip_data     ;0=reply, 8=request, others=who-cares
ic_code  equ  ic_type+1    ;code
ic_cksum equ  ic_code+1    ;checksum of header+data
ic_id   equ  ic_cksum+2   ;message id
ic_seq  equ  ic_id+2     ;sequence number
;
; UDP Header
;
u_src   equ  ip_data     ;source udp port number
u_dst   equ  u_src+2     ;destination UDP port number
u_len   equ  u_dst+2     ;length of UDP header+data
u_cksum  equ  u_len+2     ;checksum (see note)
u_data  equ  u_cksum+2    ;start of data
;
; Note: checksum is calculated by taking the 16 bit sums of the ip_src, ip_dst,
; ip_proto, u_len, and the sum starting at u_src for a length of u_len
; yes, this means that u_len is taken twice! u_cksum is zero during the calc.
; The sum is then one's complemented. This is the checksum
;
    org   0
    goto  start
;
    org   4
    retfie
;
start  bsf   STATUS,RP0
    movlw  0xff          ;make all RA/RE
    movwf  ADCON1         ;pins digital I/O
    clrf  TRISA          ;crystal address bus output
    clrf  TRISB          ;crystal data bus output
    clrf  TRISC          ;crystal control signals output
    bcf   STATUS,RP0
    bsf   PORTC,IOR        ;no read on crystal
    bsf   PORTC,IOW        ;no write on crystal
    bsf   PORTC,CHIPSEL      ;address enable
    clrf  PORTA          ;clear address bus
    call  VerChip
    call  ResetChip
    call  InitChip

    clrf  flags

loop  btfss  PORTC,INTR   ;wait for interrupt
    goto  loop
    call  ProcessISQ
    btfss  flags,0         ;received frame flag
    goto  loop
    bcf   flags,0         ;clear the receive flag
    btfss  flags,1         ;bit set when valid arp
    goto  loop
    bcf   flags,1         ;clear the valid arp request flag
    call  SendARP
    goto  loop
;
; wait for W milliseconds
;
wait  movwf  loops
wait0  movlw  5
    movwf  loops2
wait1  movlw  .110
    movwf  loops3
wait2  nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    decfsz loops3,1
    goto  wait2
    decfsz loops2,1
    goto  wait1
    decfsz loops,1
    goto  wait0
    return

;
; Compare two 16 bit numbers and return the result in STATUS,C
; If C=0, valueH/valueL is less than tempH/tempL
; if C=1, then valueH/valueL is greater than or equal to tempH/tempL
; valueH/valueH are destroyed in the process.
cmp16  movf  tempL,0         ;get low 
    subwf  valueL,1
    btfsc  STATUS,C        ;C=0 means its neg
    goto  cmpH          ;C=1, valueL is >= 0x7f
    movlw  1
    subwf  valueH,1        ;decrement high
    btfss  STATUS,C        ;if it goes neg, then
    goto  cmpIsLess        ; value is less than 0x7f
cmpH  movf  tempH,0         ;0x00 part of 0x007f
    subwf  valueH,1        ;subtract
    btfss  STATUS,C
    goto  cmpIsLess
    bsf   STATUS,C        ; valueH/valueL is greater or equal to tempH/tempL
    return
cmpIsLess
    bcf   STATUS,C        ;valueH/valueL is less than 0x007F
    return


;************************************************************************
;*     C S 8 9 0 0  D r i v e r  F u n c t i o n s        *
;************************************************************************
;
; SendARP - Send a response ARP to the requestor 
;
SendARP
    Doutput
    movlw  TX_CMD_START_ALL
    iow   portTxCmd
    movlw  0
    iow   portTxCmd+1
    movlw  d'42'					;length of ARP response frame
    iow   portTxLength
    movlw  0
    iow   portTxLength+1
RTGetStat
    ppRD  ppBusSt					;get BusStatus
    btfss  valueH,0				;is BUS_ST_RDY4TXNOW (ready for transmit)
    goto  RTGetStat				;no, wait for it

    Doutput
; Send dest  (6)
    movf  packet+pktSrc0H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc0L,0
    iow   portRxTxData+1
    movf  packet+pktSrc1H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc1L,0
    iow   portRxTxData+1
    movf  packet+pktSrc2H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc2L,0
    iow   portRxTxData+1
; Send src   (6)
    movlw  MAC1
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC2
    iow   portRxTxData+1
    movlw  MAC3  
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC4
    iow   portRxTxData+1
    movlw  MAC5
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC6
    iow   portRxTxData+1
; Send type  (2)
    movlw  0x08
    iow   portRxTxData
    movlw  0x06
    iow   portRxTxData+1
; Send hwtype  (2)
    movlw  0x00
    iow   portRxTxData
    movlw  0x01  
    iow   portRxTxData+1
; Send prtype (protocol type) (2)
    movlw  0x08
    iow   portRxTxData
    movlw  0x00
    iow   portRxTxData+1
; Send hardware and protocol address lengths (2)
    movlw  0x06
    iow   portRxTxData
    movlw  0x04
    iow   portRxTxData+1
; Send operation (response) (2)
    movlw  0x00
    iow   portRxTxData
    movlw  0x02
    iow   portRxTxData+1
; Send Senders HW address   (6)
    movlw  MAC1
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC2
    iow   portRxTxData+1
    movlw  MAC3
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC4
    iow   portRxTxData+1
    movlw  MAC5
    iow   portRxTxData
    movlw  MAC6
    iow   portRxTxData+1
; Send Senders IP  (4)
    movlw  IP1
    iow   portRxTxData
    movlw  IP2
    iow   portRxTxData+1
    movlw  IP3
    iow   portRxTxData
    movlw  IP4
    iow   portRxTxData+1
; Send Target HW address (6)
    movf  packet+pktSrc0H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc0L,0
    iow   portRxTxData+1
    movf  packet+pktSrc1H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc1L,0
    iow   portRxTxData+1
    movf  packet+pktSrc2H,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+pktSrc2L,0
    iow   portRxTxData+1
; Send Target IP  (4)
    movf  packet+ar_spa,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+ar_spa+1,0
    iow   portRxTxData+1
    movf  packet+ar_spa+2,0
    iow   portRxTxData
    movf  packet+ar_spa+3,0
    iow   portRxTxData+1
    return
;
;
;
; Receive Event
; Input with RxEvent in valueH
;
ReceiveEvent
    Dinput             ;make data bus input
;
; It's important to read the status and length high-order
; byte first. 
;

    ior   portRxTxData+1     ;read and discard status
    ior   portRxTxData      ;read and discard status

    movlw  packet+2        ;set indirect
    movwf  FSR           ; address

    ior   portRxTxData+1     ;get length high
    movwf  packet+pktLenH     ;save in header area
    movwf  lengthH         ; and in lengthH
    movwf  valueH         ;save for compare
    ior   portRxTxData      ;get length low
    movwf  packet+pktLenL     ;save in header area
    movwf  lengthL         ; and in lengthL
    movwf  valueL         ;save for compare


ReadFrame
    movlw  0x7f-packet       ;this is the max packet length
    addlw  packet
    subwf  FSR,0
    btfsc  STATUS,C
    goto  RFCont          ;done
; if C=0 (FSR-packet+64 is neg) then we have not received max bytes yet so write to register file
    ior   portRxTxData       ;read from CS8900
    movwf  INDF           ;write it to file register
    incf  FSR,1          ;increment file location
    ior   portRxTxData+1      ;read from CS8900
    movwf  INDF           ;write it to file register
    incf  FSR,1          ;increment file location
    goto  RFCont          ;continue

RFCont movlw	2
    subwf  lengthL,1
    btfsc  STATUS,C         ;see if negative (C=0)
    goto  RF1           ;C set so result is zero or better
    movlw  1
    subwf  lengthH,1        ;decrement high
    btfss  STATUS,C
    goto  ReadDone         ;high went neg, we're done
RF1   movf  lengthL,0        ;get low
    btfss  STATUS,Z
    goto  ReadFrame        ;not zero, continue
    movf  lengthH,0
    btfss  STATUS,Z
    goto  ReadFrame        ;not zero, continue
ReadDone
    movlw  1
    iorwf  flags,1         ;flag frame read

    movlw  0x08          ;check if
    subwf  packet+pktTypeH,0    ; packet type
    btfss  STATUS,Z        ; is 0x0806 (ARP)
    goto  ChkIP          ;no, check IP
    movlw  0x06
    subwf  packet+pktTypeL,0
    btfsc  STATUS,Z
    goto  DoArp

ChkIP  movlw  0x08          ;check if
    subwf  packet+pktTypeH,0    ; packet type
    btfss  STATUS,Z        ; is 0x0800 (IP)
    return             ;no, just return
    movf  packet+pktTypeL,0
    btfsc  STATUS,Z
    goto  DoIP          ;process IP packet
    return

discard ppRD  ppRxCfg
    movlw  RX_CFG_SKIP
    iorwf  valueL,1
    call  WritePP					;discard frame
    return
;
; It's an arp request, Could be a request or a response.
; ARP packets are small so the whole thing is always in
; the register file.
;
DoArp  movlw  0x01          ;make sure it's 1
    subwf  packet+ar_hwtype+1,0  ;compare to low
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request

    movlw  0x08          ;make sure it's 0x0800
    subwf  packet+ar_prtype,0   ;compare to high
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request
    movlw  0            ;make sure it's 0x0800
    subwf  packet+ar_prtype+1,0  ;compare to low
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request

    movlw  0x06          ;make sure it's 6 for hwlen
    subwf  packet+ar_hwlen,0    ;compare to high
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request
    movlw  0x04          ;make sure it's 4 for protocol length
    subwf  packet+ar_prlen,0    ;compare to low
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request

    movlw  0x01          ;make sure it's 0x0001 for arp request
    subwf  packet+ar_op+1,0    ;compare to low
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request

    movlw  IP1           ;First IP octet
    subwf  packet+ar_tpa,0
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request
    movlw  IP2           ;second IP octet
    subwf  packet+ar_tpa+1,0
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request
    movlw  IP3           ;Third IP octet
    subwf  packet+ar_tpa+2,0
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request
    movlw  IP4           ;fourth IP octet
    subwf  packet+ar_tpa+3,0
    btfss  STATUS,Z
    return             ;exit, bad request

; If we got to here, then we have a valid ARP request for our IP address
    movlw  2
    iorwf  flags,1
    return

;
; Process IP packet for ICMP or UDP requests
;
DoIP  movlw  IPT_ICMP        ;get protocol number for ICMP
    subwf  packet+ip_proto,0    ;compare to this packet's proto
    btfsc  STATUS,Z        ;if zero, then it's ICMP
    goto  DoICMP         ;go process ICMP packet
    movlw  IPT_UDP         ;get protocol number for UDP
    subwf  packet+ip_proto,0    ;compare to this packet's proto
    btfss  STATUS,Z        ;if zero, then it's ICMP
    return             ;just return, we dont process this type

DoUDP  movlw  7            ;port we're listing for requests on
    subwf  packet+u_dst+1,0    ;compare to UDP packet
    btfss  STATUS,Z        ;if zero, then it's echo port
    return             ;otherwise, just return
    clrf  packet+ip_cksum     ;clear
    clrf  packet+ip_cksum+1    ; checksum
    movf  packet+ip_src,0     ;move
    movwf  packet+ip_dst      ; ip
    movf  packet+ip_src+1,0    ; of 
    movwf  packet+ip_dst+1     ;  source
    movf  packet+ip_src+2,0    ;  to
    movwf  packet+ip_dst+2     ;   dest
    movf  packet+ip_src+3,0 
    movwf  packet+ip_dst+3  
    movlw  IP1           ;move
    movwf  packet+ip_src      ; our
    movlw  IP2           ; ip
    movwf  packet+ip_src+1     ;  address
    movlw  IP3           ;  to
    movwf  packet+ip_src+2     ;   source
    movlw  IP4  
    movwf  packet+ip_src+3

    movf  packet+pktSrc0H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest0H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc0L,0   
    movwf  packet+pktDest0L    
    movf  packet+pktSrc1H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest1H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc1L,0   
    movwf  packet+pktDest1L    
    movf  packet+pktSrc2H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest2H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc2L,0   
    movwf  packet+pktDest2L

    movlw  MAC1          ;move
    movwf  packet+pktSrc0H     ; our
    movlw  MAC2          ; MAC
    movwf  packet+pktSrc0L     ;  address
    movlw  MAC3          ;  to 
    movwf  packet+pktSrc1H     ;   source
    movlw  MAC4
    movwf  packet+pktSrc1L
    movlw  MAC5
    movwf  packet+pktSrc2H
    movlw  MAC6
    movwf  packet+pktSrc2L

    movlw  d'20'
    movwf  lengthL
    clrf  lengthH
    movlw  packet+ip_verlen
    call  cksum
    movf  valueH,0
    movwf  packet+ip_cksum     ;save new checksum
    movf  valueL,0
    movwf  packet+ip_cksum+1

    movf  packet+u_src,0     ;get src port
    movwf  tempL      
    movf  packet+u_dst,0     ;put dest port 
    movwf  packet+u_src      ;in source
    movf  tempL,0
    movwf  packet+u_dst      ;put source port in dest

    movf  packet+u_src+1,0    ;get src port
    movwf  tempL      
    movf  packet+u_dst+1,0    ;put dest port 
    movwf  packet+u_src+1     ;in source
    movf  tempL,0
    movwf  packet+u_dst+1     ;put source port in dest


    clrf  packet+u_cksum ;clear UDP checksum for new calc
    clrf  packet+u_cksum+1 ;clear byte two

    clrf  cnt_low
    clrf  cnt_mid     ;clear checksum accum
    clrf  cnt_hi
    movlw  packet+ip_src
    movwf  FSR
    movlw  d'8'      ;IP_ALEN*2
    call  UDPCkSum

    movf  packet+ip_proto,0 ;get protocol (1 byte)
    addwf  cnt_low,1     ;add to accum
    btfss  STATUS,C
    goto  ProtoDone
    movlw  1
    addwf  cnt_mid,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_hi,1
ProtoDone

    movlw  packet+u_len  ;add in UDP len
    movwf  FSR
    movlw  d'2'    
    call  UDPCkSum
    movlw  packet+u_src
    movwf  FSR
    movf  packet+u_len+1,0
    call  UDPCkSum

    movf  cnt_hi,0
    addwf  cnt_low,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_mid,1
    comf  cnt_mid,0
    movwf  packet+u_cksum
    comf  cnt_low,0
    movwf  packet+u_cksum+1

    Doutput
    movlw  TX_CMD_START_ALL
    iow   portTxCmd
    movlw  0
    iow   portTxCmd+1

    movf  packet+pktLenL,0    ;length of ARP response frame
    iow   portTxLength
    movf  packet+pktLenH,0
    iow   portTxLength+1
UDPGetStat
    ppRD  ppBusSt     ;get BusStatus
    btfss  valueH,0    ;is BUS_ST_RDY4TXNOW (ready for transmit)
    goto  UDPGetStat   ;no, wait for it

    Doutput
    btfss  packet+pktLenL,0
    goto  WriteEven    ;even # of bytes
    movf  packet+pktLenL,0 ;get length
    addlw  packet
    movwf  FSR
    clrf  INDF      ;clear byte

WriteEven
    movlw  packet+2
    movwf  FSR
    movf  packet+pktLenL,0
    movwf  tempL      ;save length of send in temp

WriteUDP
    movf  INDF,0
    iow   portRxTxData
    incf  FSR,1
    movf  INDF,0
    iow   portRxTxData+1
    incf  FSR,1
    movlw  2
    subwf  tempL,1
    btfsc  STATUS,Z
    goto  UDPDone
    btfsc  STATUS,C
    goto  WriteUDP
UDPDone
    return

;
; Calc (cumulative) checksum of UDP header/data
;
UDPCkSum
    movwf  tempL      ;save length of buffer
    bcf   STATUS,C    ;clear carry
    rrf   tempL,1     ;/2 cuz we process 2 bytes at a time
UDPCklp movf  INDF,0     ;get next byte high
    movwf  valueH     ;save it
    incf  FSR,1      ;increment to low byte
    movf  INDF,0     ;get low
    incf  FSR,1      ;increment
    addwf  cnt_low,1    ;add to accum
    btfss  STATUS,C
    goto  UDPLcarry
    movlw  1
    addwf  cnt_mid,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_hi,1
UDPLcarry
    movf  valueH,0    ;get the high again
    addwf  cnt_mid,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_hi,1
    decfsz tempL,1
    goto  UDPCklp
    return;
; Process ICMP (ping) requests
;
DoICMP ;we might want to check in the future for IA or broadcast requests
    clrf  packet+ip_cksum
    clrf  packet+ip_cksum+1    ;clear checksum

    movf  packet+ip_src,0     ;move
    movwf  packet+ip_dst      ; ip
    movf  packet+ip_src+1,0    ; of 
    movwf  packet+ip_dst+1     ;  source
    movf  packet+ip_src+2,0    ;  to
    movwf  packet+ip_dst+2     ;   dest
    movf  packet+ip_src+3,0 
    movwf  packet+ip_dst+3  
    movlw  IP1           ;move
    movwf  packet+ip_src      ; our
    movlw  IP2           ; ip
    movwf  packet+ip_src+1     ;  address
    movlw  IP3           ;  to
    movwf  packet+ip_src+2     ;   source
    movlw  IP4  
    movwf  packet+ip_src+3

    clrf  packet+ic_cksum     ;clear ICMP
    clrf  packet+ic_cksum+1    ; checksum

    clrf  packet+ic_type     ;make type a reply
    clrf  packet+ic_code     ;clear code

    movf  packet+pktSrc0H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest0H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc0L,0   
    movwf  packet+pktDest0L    
    movf  packet+pktSrc1H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest1H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc1L,0   
    movwf  packet+pktDest1L    
    movf  packet+pktSrc2H,0    ;move
    movwf  packet+pktDest2H    ; mac src to dest
    movf  packet+pktSrc2L,0   
    movwf  packet+pktDest2L

    movlw  MAC1          ;move
    movwf  packet+pktSrc0H     ; our
    movlw  MAC2          ; MAC
    movwf  packet+pktSrc0L     ;  address
    movlw  MAC3          ;  to 
    movwf  packet+pktSrc1H     ;   source
    movlw  MAC4
    movwf  packet+pktSrc1L
    movlw  MAC5
    movwf  packet+pktSrc2H
    movlw  MAC6
    movwf  packet+pktSrc2L


    movlw  d'20'          ;length of IP header
    movwf  lengthL         ;set length of
    clrf  lengthH         ; checksum calculation
    movlw  packet+ip_verlen    ;displacement to start of IP header
    call  cksum          ;calculate the checksum

    movf  valueH,0
    movwf  packet+ip_cksum     ;set new checksum
    movf  valueL,0
    movwf  packet+ip_cksum+1

    movf  packet+ip_len,0     ;get length high
    movwf  lengthH
    movlw  d'20'          ;ip header length
    subwf  packet+ip_len+1,0    ;calc length of ICMP header+data
    movwf  lengthL
    btfss  STATUS,C
    decf  lengthH,1        ;if prev sub went neg then dec high
    movlw  packet+ic_type     ;start of ICMP header
    call  cksum

    movf  valueH,0        ;set new checksum
    movwf  packet+ic_cksum
    movf  valueL,0
    movwf  packet+ic_cksum+1

    Doutput
    movlw  TX_CMD_START_ALL
    iow   portTxCmd
    movlw  0
    iow   portTxCmd+1

    movf  packet+pktLenL,0    ;length of ICMP response frame
    iow   portTxLength      ; is the same as
    movf  packet+pktLenH,0    ; the request.
    iow   portTxLength+1
ICMPGetStat
    ppRD  ppBusSt     ;get BusStatus
    btfss  valueH,0    ;is BUS_ST_RDY4TXNOW (ready for transmit)
    goto  ICMPGetStat   ;no, wait for it

    Doutput
    movlw  packet+pktDest0H
    movwf  FSR

    movf  packet+pktLenL,0    ;length
    movwf  lengthL         ; to
    movf  packet+pktLenH,0    ; send
    movwf  lengthH

WritePing
    movf  INDF,0         ;get next byte
    incf  FSR,1
    iow   portRxTxData
    movf  INDF,0         ;get next byte
    incf  FSR,1
    iow   portRxTxData+1

    movlw  2            ;subtract
    subwf  lengthL,1        ; two byte from length
    btfsc  STATUS,C        ;see if negative (C=0)
    goto  WP1           ;C set so result is zero or better
    movlw  1
    subwf  lengthH,1        ;decrement high
    btfss  STATUS,C        ;c=0 means negative
    goto  ICMPDone        ;high went neg, we're done
WP1   movf  lengthL,0        ;get low
    btfss  STATUS,Z
    goto  WritePing        ;not zero, continue
    movf  lengthH,0
    btfss  STATUS,Z
    goto  WritePing        ;not zero, continue
ICMPDone
    return


;
; Calc checksum. Reads packet at offset W for
; LengthH/LengthL bytes and calculates the checksum
; in valueH/valueL.
;
cksum  movwf  FSR
    clrf  cnt_low         ;we do the arithmetic
    clrf  cnt_mid         ; using a 24
    clrf  cnt_hi         ; bit area
cksuml movf  INDF,0         ;get high byte of 16-bit word
    movwf  valueH         ;save it
    incf  FSR,1
    movf  INDF,0
    incf  FSR,1
    addwf  cnt_low,1        ;add to accum
    btfss  STATUS,C
    goto  noLcarry
    movlw  1
    addwf  cnt_mid,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_hi,1
noLcarry
    movf  valueH,0        ;get the high again
    addwf  cnt_mid,1
    btfsc  STATUS,C
    incf  cnt_hi,1
;
    movlw  2            ;subtract
    subwf  lengthL,1        ; two byte from length
    btfsc  STATUS,C        ;see if negative (C=0)
    goto  CK1           ;C set so result is zero or better
    movlw  1
    subwf  lengthH,1        ;decrement high
    btfss  STATUS,C        ;c=0 means negative
    goto  CkDone         ;high went neg, we're done
CK1   movf  lengthL,0        ;get low
    btfss  STATUS,Z
    goto  cksuml         ;not zero, continue
    movf  lengthH,0
    btfss  STATUS,Z
    goto  cksuml         ;not zero, continue
;
CkDone movf  cnt_hi,0        ;get the third byte of 24 bit area
    addwf  cnt_low,1        ;any carries into this are added in
    btfsc  STATUS,C        ;if that caused a carry, then
    incf  cnt_mid,1        ; increment the middle byte
    comf  cnt_low,0        ;get and ones complement
    movwf  valueL         ;save it to low
    comf  cnt_mid,0        ;get and ones complement
    movwf  valueH         ;save as high
    return


;
; Transmit Event
;
TransmitEvent
    return
;
; Processes the pending interrupt requests from the Interrupt Status Queue
;
ProcessISQ
    ; Read the ISQ
NextEvt Dinput
    ior   portISQ     ;read interrupt status queue
    movwf  valueL     ;save value low
    ior   portISQ+1    ;read interrupt status queue high
    movwf  valueH     ;save value high
    movf  valueL,0    ;get val
    btfsc  STATUS,Z
    return         ;if zero, then done 
    movlw  REG_NUM_RX_EVENT 
    subwf  valueL,0    ;RxEvent?
    btfsc  STATUS,Z
    goto  evtRecv
    movlw  REG_NUM_TX_EVENT 
    subwf  valueL,0    ;TxEvent?
    btfsc  STATUS,Z    ;Ingore BufEvent, RxMiss, and TxCol
    call  TransmitEvent
    goto  NextEvt
evtRecv call  ReceiveEvent
    goto  NextEvt


;
; Initializes the chip 
;
InitChip
     ppWR  ppLineCtl,LINE_CTL_10BASET ;set to 10BaseT
     ppWR  ppTestCtl,TEST_CTL_FDX   ;set to full duplex
     ppWR  ppRxCfg,RX_CFG_RX_OK_IE   ;enable RxOK interrupt
     ppWR  ppRxCtl,(RX_CTL_RX_OK_A|RX_CTL_IND_A|RX_CTL_BCAST_A)
     ppWR  ppTxCfg,TX_CFG_ALL_IE
;
; Important: The IA needs to be byte revered IA=aa:bb:cc:dd:ee:ff
;
     ppWR  ppIndAddr,(MAC2<<8|MAC1)    ;0xbbaa Write
     ppWR  ppIndAddr+2,(MAC4<<8|MAC3)   ;0xddcc out
     ppWR  ppIndAddr+4,(MAC6<<8|MAC5) ;0xffee  48 bit IA
     ppWR  ppIntNum,0x00        ;INT is on INTRQ0

     ppRD  ppBusCtl          ;get Bus Control
     bsf  valueH,7          ;enable irq
     call  WritePP           ;write it back

     ppRD  ppLineCtl          ;get Line Control
     bsf  valueL,6          ;set SerRxOn
     bsf  valueL,7          ;set SerTxOn
     call  WritePP           ;write it back
     return

;
; Resets the CS8900
;
ResetChip 
    ppWR  ppSelfCtl,SELF_CTL_RESET ;issue a reset to the chip
ResetWait
    movlw  d'1'      ;wait for
    call  wait      ;a millisecond
    ppRD  ppSelfCtl    ;get the Self Control status
    btfsc  valueL,6    ;see it bit 6 (RESET) was cleared
    goto  ResetWait    ;no, then still in reset, wait some more
    ppRD  ppSelfSt    ;get self status
    btfss  valueL,7    ;bit 7 is INITD   
    goto  ResetWait    ; when set, initialization of the CS8900 is done
    return
  
;
; Verifies that the CS8900 is attached and sets the STATUS,Z flag to
; indicate success or not set if failure.
;
VerChip
    Dinput         ;make the data bus input
    ; first, get the signature at portPtr which should be 0x3000
    ior   portPtr     ;read PacketPage Ptr
    movwf  valueL     ;save value low
    ior   portPtr+1    ;read PacketPage Ptr for high order byte
    movwf  PORTA      ;set the address bus
    movwf  valueH     ;save high low
    movf  valueL,0    ;get low value
    btfss  STATUS,Z    ;should be 0 (i.e. 0x3000 low is 0x00)
    goto  VerBad
    movlw  0x30      ;high part of 0x3000
    subwf  valueH,0    ;subtract from value obtained
    btfss  STATUS,Z    ;see if compared okay
    goto  VerBad
    ppRD  ppEISA     ;get the EISA number whoch should be 0x630E
    movlw  0x63
    subwf  valueH,0    ;compare to 0x63
    btfss  STATUS,Z
    goto  VerBad
    movlw  0x0e      ;compare to 0x0e
    subwf  valueL,0    
    btfss  STATUS,Z
    goto  VerBad
    ppRD  ppProdID    ;get the Product ID which should be 000x xxxx 0000 0000
                ;where x xxxx = 0 0011 for rev E and 0 0101 for rev F
    movf  valueL,0    ;set return status
VerBad return         ;return with status,z indicating success (Z) or not set for failure


;
; Writes the value at valueH/valueL to the PagePacket register who's
; address is in offsetH/offsetL
;
WritePP
    Doutput         ;make the data bus output
    movf  offsetL,0    ;get the low order byte
    iow   portPtr     ;write to PacketPage Ptr
    movf  offsetH,0    ;get the high order byte
    iow   portPtr+1    ;write to PacketPage ptr
    movf  valueL,0    ;get low order value to write
    iow   portData    ;write to PacketPage data
    movf  valueH,0    ;get high order data
    iow   portData+1   ;write to PacketPage data
    return
;
; Reads the PagePacket at offsetH/offsetL and returns the result in
; valueH/valueL.
;
ReadPP Doutput         ;make the data bus output
    movf  offsetL,0    ;get the offset to read
    iow   portPtr     ;write to PacketPage Ptr
    movf  offsetH,0    ;get the high order offset
    iow   portPtr+1    ;PagePacket Pointer Register high byte
    Dinput         ;make the data bus input
    ior   portData    ;read the PacketPage data
    movwf  valueL     ;save value low
    ior   portData+1   ;read the high order byte
    movwf  valueH     ;save the high order byte value
    return

ioRead movwf  PORTA
    bcf   PORTC,CHIPSEL
    bcf   PORTC,IOR  
    nop
    movf  PORTB,0   
    bsf   PORTC,IOR  
    bsf   PORTC,CHIPSEL
    return
;
ioWrite bcf   PORTC,CHIPSEL
    bcf   PORTC,IOW   
    nop
    bsf   PORTC,IOW    
    bsf   PORTC,CHIPSEL 
    return    end
C Yazılımı

#include 
#include 
#include 
#include 
 

int main(int argc, char **argv) { 
char szBuf[256];
struct sockaddr_in sin; 
WSADATA wsaData; 
SOCKET s; 
int rc,i;
 
 	if (WSAStartup(0x101,&wsaData) == SOCKET_ERROR) 
	{ 
		printf("WSAStartup() failed, rc=%d\n",WSAGetLastError()); 
		WSACleanup(); 
		return -1; 
	} 
	sin.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("192.168.1.2"); 
	sin.sin_family = AF_INET; 
	sin.sin_port = htons(7); 
 	s = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); 
	if(s<0)
	{ 
		printf("Couldn't get a socket, rc=%d\n",WSAGetLastError()); 
		WSACleanup(); 
		return -1; 
	} 
 
	if(connect(s,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(sin)) == SOCKET_ERROR) 
	{ 
		printf("connect() failed, rc=%d\n",WSAGetLastError()); 
		WSACleanup(); 
		return -1; 
	} 
 
	for(i=0;i<5;i++)
	{
		wsprintf(szBuf,"Test %d",i+1); 
		rc = send(s,szBuf,strlen(szBuf),0); 
		if (rc == SOCKET_ERROR) { 
			printf("send() failed,rc=%d\n",WSAGetLastError()); 
			WSACleanup(); 
			return -1; 
		} 
		printf("Sent Data [%s]\n",szBuf); 
		rc = recv(s,szBuf,sizeof(szBuf),0 ); 
		if (rc == SOCKET_ERROR) { 
			printf("recv() failed, rc=%d\n",WSAGetLastError()); 
			closesocket(s); 
			WSACleanup(); 
			return -1; 
		} 
		if (rc == 0) { 
			printf("Server closed connection\n"); 
			closesocket(s); 
			WSACleanup(); 
			return -1; 
		} 
		printf("Received %d bytes, data [%s] from the board\n",rc,szBuf); 
	} 
	closesocket(s); 
	WSACleanup(); 
} 

crystal-cs8900-pic16c74-eternet-uygulamasi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/02/02 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir