tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Borland C++ kodları ile elektronik hesaplama programları ile 2717 yazısı var. Yazar;