Bobin Hesaplama Programı inductance calculator

| Mayıs 11, 2023 Tarihinde güncellendi
Bobin Hesaplama Programı inductance calculator

Bob Stein`in Hazırladığı kurulum gerektirmeyen indiktör ve filtre Hepaplama Programı.Programı Kullanmak için micro2003b.exe dosyasını çalıştırın

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

ENDÜKTANS HESAPLAYICI

Bu program, yuvarlak bakır tel veya bakır şerit için aşağıdakileri hesaplayacaktır:

1 – Tek katmanlı bir bobinin endüktansı

2 – Belirli bir endüktans için tek katmanlı bir bobinde döner

3 – Belirli bir endüktans için bilinen hatveli (inç başına dönüş veya cm başına dönüş) bobin stoğundan dönüşler

4 – Düz bir kayışın endüktansı
5 – Belirli bir endüktans için düz bir kayışın uzunluğu
6 – İletim hattı bölümünün endüktansı
7 – Belirli bir endüktans için iletim hattı uzunluğu
8 – Bir zemin düzlemine paralel ve topraklanmış bir telin endüktansı
9 – Belirli bir endüktans için zemin düzlemine paralel tel uzunluğu
10 – Düz bir telin endüktansı
11 – Belirli bir endüktans için düz bir telin uzunluğu
12 – Çok katmanlı dikdörtgen bobinin endüktansı
13 – Çok katmanlı dairesel bobinin endüktansı
14 – Belirli bir endüktans için çok katmanlı bobin sargılı bir bobinde döner

GW-Basic’te yazılan kaynak kodu ve derlenen program telif hakkına sahip değildir ve kamu malı olarak yayınlanır. Doğruluğu veya herhangi bir amaca uygunluğu konusunda herhangi bir iddiada bulunulmaz.

inductance-calculator

GÜÇ KAYNAĞI ÇIKIŞI (DC EĞERLİ) FİLTRE İNDÜKTÖRLERİ: DC ön akım ve birleştirilmiş AC gerilimi ile güç filtreleme ve genel amaçlı uygulamalar için indüktörlerin tasarımında kullanılır. Asgari olarak, kullanıcı mikro kümelerde istenen endüktansı ve maksimum dc veya ac çalışma akımını belirtmelidir. İsteğe bağlı bir DC sargı direnci limiti de girilebilir. MAKSİMUM DİRENÇ için sıfır girilirse, değer program tarafından dikkate alınmaz. Herhangi bir AC çalışma koşulu belirtilmezse, program endüktansı ve (isteğe bağlı olarak) direnci, akım yoğunluğunu, minimum yüzde geçirgenliği ve sıcaklık artış limitlerini karşılamak için bir çekirdek ve sargı seçer. Tel ebadı, mevcut pencereyi dolduracak şekilde hesaplanır. Tepeden tepeye ac dalgalanma akımı, kullanıcının bilgisi için görüntülenir. Bakır kaybı, belirtilen DC yanlılığına ve ortam sıcaklığına göre hesaplanır. AC voltajları ve frekansı belirtilirse, çekirdek kaybı belirtilen frekanstaki ortalama indüklenen voltaja göre hesaplanır.

KONTROLLÜ ENDÜKTANS SWING FİLTRE İNDÜKTÖRLERİ: Endüktansın azaltılmış akımda belirli bir maksimum değeri aşmasına izin verilmeyen tasarımlarda kullanılır. Aksi takdirde hesaplamalar ÇIKIŞ FİLTRE UYGULAMALARI ile aynıdır.

GENİŞ SALINIMLI FİLTRELİ İNDÜKTÖRLER: Belirtilen iki endüktans değerini iki farklı akım seviyesinde aşan endüktans gerektiren tasarımlarda kullanılır. Kullanıcı, küçük ila orta salınım gereksinimleri için geleneksel malzemeleri veya geniş salınım uygulamaları için Micrometals Toz Demir / Ferrit kompozit çekirdekler arasında seçim yapabilir. Hesaplamalar ÇIKIŞ FİLTRE UYGULAMALARI ile benzerdir.

GÜÇ FAKTÖRÜ YÜKSELTME UYGULAMALARI İÇİN İNDÜKTÖRLER: AC güç hattı voltajıyla aynı fazda (doğrultulmuş) bir sinüzoidal giriş akımı elde etmek için anahtarlama görev döngüsünün modüle edildiği güç faktörü yükseltme regülatörü uygulamaları için indüktörlerin tasarımında kullanılır. Tasarım süreci, ÇIKIŞ FİLTRE UYGULAMALARI ile aynıdır, tek fark, temel kayıp hesaplamasının, uygulamadaki gerçek kayıpları doğru bir şekilde temsil etmek için anahtarlama görev döngüsünün periyodik değişimini hesaba katmasıdır.

60 Hz. AC İNDÜKTÖRLER: Güç hattı ve DC bias akımı olmayan düşük frekanslı indüktörlerin tasarımında kullanılır. Tasarım süreci, belirtilen iki akım seviyesi arasında en yüksek endüktansı elde etmek için yüksek AC endüksiyonunda artan geçirgenlikten yararlanır.

REZONANT İNDÜKTÖRLER: Kendinden rezonans frekansın önemli olduğu yüksek frekanslı AC indüktörlerin tasarımında kullanılır. Çekirdek seçimi otomatik olarak -2, -8 ve -18 malzemeleriyle sınırlandırılır. TASARIM GEREKSİNİMLERİ ekranında kullanıcıdan istenen endüktans, tepe akımı ve tepe voltajı girmesi istenir. Program, buraya girilen sinüzoidal tepe gerilim ve akımda çalışırken endüktansı karşılayan tasarımlar üretir. Çalışma frekansı, gerekli endüktansın 2 pi katına bölünen voltaj / akım oranından otomatik olarak hesaplanır. Çekirdek kaybı, indüklenen gerilime ve bu hesaplanan frekansa göre hesaplanır. Çok telli tel kullanılır ve tel boyutu, hesaplanan frekansta 3’ten daha düşük bir çap-cilt derinliği oranını korumak için seçilir. Tel sayısı, tek bir katmanı dolduracak şekilde hesaplanır. Ac direnci, yakınlık etkisine ve tek katmanlı bir toroidal sargıya göre hesaplanır.

DC DİRENCİ: DC direnci, sıcaklık artışı için ayarlama yapılmadan belirtilen ortam sıcaklığında hesaplanan ortalama dönüş uzunluğu ve nominal kablo direnci temel alınarak hesaplanır. En iyi doğruluk için kullanıcı, Ortam sıcaklığı yerine beklenen ortalama kablo sıcaklığını girebilir.

BAKIR KAYBI: Bakır kaybı, yüzey veya yakınlık etkileri için herhangi bir ayarlama yapılmadan (rezonant indüktörler durumu hariç) ortalama karekök (RMS) akımına ve dc direncine dayalı olarak hesaplanır.

CORE KAYBI: Core kaybı, hesaplanan ortalama akı yoğunluğuna ve frekansına dayalı olarak ve Micrometals Katalog 4’te listelenen kayıp katsayıları kullanılarak hesaplanır.

SICAKLIK ARTIŞI: Sıcaklık artışı, birleşik Bakır ve Çekirdek kayıplarından ve yara kısmının hesaplanan yüzey alanından hesaplanır. Katalogda açıklanan konvektif ısı transferine özgü üstel sıcaklık artışı denklemi
4 kullanılır. Denklemdeki karakteristik üs ve orantı sabiti PARAMETRELER penceresinde değiştirilebilir.

ÖLÇÜ BİRİMLERİ: Elektriksel parametreler, m, k veya u soneklerinin sayısal değeri takip ettiği durumlar dışında, Amper, mikro Henri, Ohm, volt ve Watt cinsinden ifade edilir. “k” tanımlayıcısı kullanılmadıkça, tüm akı yoğunlukları Gauss cinsindendir. Manyetik boyutlar santimetre ve santimetrekare cinsindendir. Sıcaklık santigrat derece cinsindendir.

bobin-hesaplama-inductance-calculator-coil-calculator

INDUCTANCE CALCULATOR

Ver 3.0 7-9-92 This program will calculate the following for round copper wire or copper strap:

1 – Inductance of a single-layer coil

2 – Turns in a single-layer coil for a specified inductance

3 – Turns from coil stock of known pitch (turns per inch or turns per cm) for a specified inductance

4 – Inductance of a straight strap
5 – Length of a straight strap for a specified inductance
6 – Inductance of a transmission-line section
7 – Length of transmission line for a specified inductance
8 – Inductance of a wire parallel to and grounded to a ground plane
9 – Length of wire parallel to ground plane for a specified inductance
10 – Inductance of a straight wire
11 – Length of a straight wire for a specified inductance
12 – Inductance of a multi-layer rectangular coil
13 – Inductance of a multi-layer circular coil
14 – Turns in a multi-layer bobbin-wound coil for a specified inductance

The source code, written in GW-Basic, and the compiled program are not copy- righted and are released into the public domain. No claims are made for its accuracy or suitability for any purpose.

Bob Stein

POWER SUPPLY OUTPUT (DC BIASED) FILTER INDUCTORS: Used for design of inductors for power filtering and general purpose applications with DC bias current and a superimposed AC voltage. As a minimum, the user must specify the desired inductance in microhenries and a maximum dc or ac operating current. An optional DC winding resistance limit can also be entered. If zero is entered for the MAXIMUM RESISTANCE, the value is ignored by the program. If no AC operating conditions are specified, the program selects a core and winding to satisfy the inductance and (optionally) resistance, current density, minimum percent permeability, and temperature rise limits. Wire size is calculated to fill the available window. The Peak-to-peak ac ripple current is displayed for the user’s information. Copper loss is calculated based on the specified DC bias and the ambient temperature. If AC voltages and frequency are specified the core loss is calculated based on the average induced voltage at the frequency specified.

CONTROLLED INDUCTANCE SWING FILTER INDUCTORS: Used for designs where the inductance is not allowed to exceed a specified maximum value at reduced current. Otherwise the computations are the same as for OUTPUT FILTER APPLICATIONS.

WIDE SWING FILTER INDUCTORS: Used for designs requiring inductance exceeding two specified inductance values two different current levels. The user has the choice of the conventional materials for small to moderate swing requirements or the Micrometals Powder Iron / Ferrite composite cores for wide swing applications. The computations are similar to those for OUTPUT FILTER APPLICATIONS.

INDUCTORS FOR POWER FACTOR BOOST APPLICATIONS: Used for design of inductors for power factor boost regulator applications where the switching duty cycle is modulated to obtain a (rectified) sinusoidal input current in phase with the AC powerline voltage. The design process is the same as for OUTPUT FILTER APPLICATIONS except that the core loss computation accounts for the periodic change of switching duty cycle to accurately represent the actual losses in the application.

60 HZ. AC INDUCTORS: Used for design of powerline and low frequency inductors having no DC bias current. The design process takes advantage of the increased permeability at high AC induction to obtain the highest inductance between two specified current levels.

RESONANT INDUCTORS: Used for design of high frequency AC inductors where self resonant frequency is important. Core selection is automatically restricted to the -2, -8 and -18 materials. In the DESIGN REQUIREMENTS screen the user is prompted to enter the desired inductance, peak current and peak voltage. The program produces designs which satisfy the inductance when operating at the peak sinusoidal voltage and current entered here. The operating frequency is automatically calculated from the voltage / current ratio divided by 2 pi times the required inductance. Core loss is calculated based on the induced voltage and this calculated frequency. Multi-stranded wire is used, with the strand size selected to maintain a diameter to skin depth ratio less than 3 at the calculated frequency. The number of strands is calculated to fill a single layer. The ac resistance is calculated based on the proximity effect and a single layer toroidal winding.

DC RESISTANCE: DC resistance is computed based on the calculated mean turn length and nominal wire resistance at the ambient temperature specified without adjustment for temperature rise. For best accuracy the user may enter the expected mean wire temperature in place of the Ambient temperature.

COPPER LOSS: Copper loss is computed based on the root-mean-square (RMS) current and the dc resistance with no adjustment for skin or proximity effects (except for the case of resonant inductors).

CORE LOSS: Core loss is computed based on the calculated average flux density and frequency and using the loss coefficients listed in Micrometals Catalog 4.


TEMPERATURE RISE:
Temperature rise is computed from the combined Copper and Core losses and the calculated surface area of the wound part. The exponential temperature rise equation typical of convective heat transfer described in Catalog
4 is used. The characteristic exponent and proportionality constant in the equation can be modified in the PARAMETERS window.

UNITS OF MEASURE: Electrical parameters are expressed in Amperes, micro Henries, Ohms, volts and Watts except where the suffixes m, k, or u follow the numeric value. Unless the designator “k” is used all flux densities are in Gauss. Magnetic dimensions are in centimeters and square centimeters. Temperature is in degrees Celsius.

Robert E. Hill
3906 Tanbark Place
Glendale, California, 91214

bobin-hesaplama-programi-inductance-calculator

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/01/10 Etiketler: , ,2 Yorum “Bobin Hesaplama Programı inductance calculator

  1. zaferzafer

    Bobin Hesaplama Programı linki kırık hocam kontrol edermisiniz selamlar

    CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir