tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Bluetooth Modül Microchip PIC haberleşmesi ile 2717 yazısı var. Yazar;