tarihinde yayımlanan 20.04.2010 tarihinde güncellenen Basit Frekans Metre 10kHZ ile 16 yazısı var. Yazar;