tarihinde yayımlanan Balık oltası kamışı toroid trafo ile vertikal tuner anteni ile 2745 yazısı var. Yazar