tarihinde yayımlanan Balık oltası kamışı toroid trafo ile vertikal tuner anteni ile 2724 yazısı var. Yazar