tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Balık oltası kamışı toroid trafo ile vertikal tuner anteni ile 2717 yazısı var. Yazar;