tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Aydınlatma hesap programı (excel) ile 2717 yazısı var. Yazar;