tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Atmega8 ile programlanabilir lojik kontrol (Plc) ile 2717 yazısı var. Yazar;