tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen AT89S52 AT89S53 Synthesizer ile 2717 yazısı var. Yazar;