tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen AT89C52 DS1302 DS18B20 LCD Tarih Saat Sıcaklık ile 2717 yazısı var. Yazar;