tarihinde yayımlanan AT89C52 DS1302 DS18B20 LCD Tarih Saat Sıcaklık ile 2747 yazısı var. Yazar