tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen Arduino Nano Android Sumo Robot Qik2s9v1 Xbee Bluetooth ile 2717 yazısı var. Yazar;