tarihinde yayımlanan 25.07.2019 tarihinde güncellenen Apex B500 Güç Anfisi 500 Watt Bjt ile 2717 yazısı var. Yazar;