tarihinde yayımlanan ADC0820 ile basit lpt paralel port osiloskop devresi ile 2728 yazısı var. Yazar