tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen ADC0820 ile basit lpt paralel port osiloskop devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;