tarihinde yayımlanan 25.03.2021 tarihinde güncellenen ADC0820 ile basit lpt paralel port osiloskop devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;