tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen 8051 programlama test deney devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;