tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen 8051 ile Display Kontrolü (display deney kartı) ile 2717 yazısı var. Yazar;