tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen 8051 deney kartı ve ek kartlar ile 2717 yazısı var. Yazar;