tarihinde yayımlanan 7815 7915 simetrik besleme devresi +-15v ile 2759 yazısı var. Yazar