tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 7815 7915 simetrik besleme devresi +-15v ile 2717 yazısı var. Yazar;