tarihinde yayımlanan 7815 7915 simetrik besleme devresi +-15v ile 2716 yazısı var. Yazar