tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 74HCT240 ve Servo Motor İle Basit Böcek Robot ile 2717 yazısı var. Yazar;