tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen 74160 7447 3 bitlik bir sayıcı devresi ile 17 yazısı var. Yazar;