tarihinde yayımlanan 24.07.2014 tarihinde güncellenen 7400 VEDEĞİL Kapılarıyla Flip Flop Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;