tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen 60-120 Saniye Dijital Ses Kayıt Devresi ile 6 yazısı var. Yazar;