tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F870 LMX2306 500mW FM PLL Verici Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;