tarihinde yayımlanan PIC16F870 LMX2306 500mW FM PLL Verici Devresi ile 2741 yazısı var. Yazar