tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 433 Mhz RF PT2272 alıcı PT2262 verici devresi 4 röle kontrol ile 2717 yazısı var. Yazar;