tarihinde yayımlanan 3 Kanal Sıcaklık Ölçer PIC18F2520 DS18B20 ile 2745 yazısı var. Yazar