tarihinde yayımlanan 2200 watt Anfi ile 2747 yazısı var. Yazar