“Microchip Technical Library CDrom” iki cd bulunuyor PIC serisi mikrodenetleyici bilgileri ve bir çok örnek uygulama var. PIC deney setlerinin kullanımı hakkında detaylı açıklama ve örnek proje kodları bulunuyor. Ek olarak bir çok microchip pic uygulama notud Microchip CDROM İçeriği PICmicro® Devices: Microchip is