Etiket: matlab video

Türkçe Matlab dersleri görsel eğitimler (video)

| 2010/11/05

Matlab programı hakkında hazırlanmış çeşitli videolar 21 adet ders bulunuyor matlab kullanımı hakkında çok iyi bir kaynak Matlab 01-Matlab’a Giriş 02- Matlab Matris Transpose-Diagonal 03- Matlab Matris Colon Operator 04- Matlab Matris Komutlar Fonksiyonlar 05- Matlab Matris Determinat-Matrisin Tersi 06- Matlab Matris Toplama Çikarma Çarpma 07- Matlab Matris Çarpma 08- Matlab M-file oluşturma 09- Matlab…