Yazar AVR mikrodenetleyiciler için kullanıyor ama farklı mikrodenetleyiciler ile kullanılabilecek bir yapıya ship.. buton, led, swic, lcd vb. gibi pasif ek kartları bir araya toplayıp tek kart bir modül yapmış – Matrix klavye (satır sayısı – 4, sütun sayısı – 4); – Bölüm ayrı