Mikrodenetleyici tabanlı zamanlayıcı ve kontrol projesi bir çok konu hakkında faydalı bilgiler içeriyor kontrol devresi PIC16F877A üzerine kurulu proteus ares ile hazırlanmış baskı devresi şematik çizimi ve kaynak CCS C yazılımı var Günümüzde ev otomasyon sistemleri gittikçe yaygınlaşmakta olup yeni teknolojilerle bu sistemler desteklenmektedir.