Etiket: bottle filling machine

PIC16F877 İle Şişe Doldurma Sistemi

| 2014/02/21

Bu yazımda bir öğrenci arkadaşımızın geliştirip yaptığı bir şişe dolum makinesininden bahsedeceğim Blok şemaya bakıldığında çalışma sistemi daha kolay anlaşılıyor. Şişe doldurma makinesi blok şeması; 1: Bant motoru dönmeye başlar. Ekranda “YENİ ŞİŞE ALINIYOR” yazar 2: Sensör şişeyi algılar motor durur. Ekranda DOLUMA HAZIRLANIYOR” yazar. Yarım saniye bekler. 3: Motor suyu şişeye basar. Ekranda “DOLOYOR”…