Hazırlayan: Esin POLAT PIC16F628 Mikrodenetleyicisi Bu bölümde PIC16F628 mikrodenetleyicisi hakkında bilgi verilecektir. PIC16F628 ismini İngilizce “Peripheral Interface Controller” kelimesinin baş harflerinden alır. Türkçe çevirisi ise “Çevresel üniteleri denetleyici arabirim”’dir. RISC (Reduced Instrucition Set Computer) mimarisi adı verilen bir yöntem kullanılarak üretildiklerinden bir PIC16F628’i programlamak