tarihinde yayımlanan PIC18F252 LC metre Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;