tarihinde yayımlanan 24.07.2019 tarihinde güncellenen PIC18F242 ile dijital voltaj probu ile 2717 yazısı var. Yazar;