tarihinde yayımlanan PIC16F877, PIC18F452 Serisi için deney kartı ile 2724 yazısı var. Yazar