tarihinde yayımlanan 24.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F877, PIC18F452 Serisi için deney kartı ile 2716 yazısı var. Yazar;