tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877, PIC18F452 Serisi için deney kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;